Tyristorový regulátor výkonu DCT880

Presná regulácia teploty

Aplikácie ako žíhanie, sušenie, tavenie alebo zahrievanie skla, plastov alebo kovov často vyžadujú presnú reguláciu teploty. Automatizácia tejto regulácie pomáha zaistiť, že je udržovaná presná teplota a energia je využívaná efektívne. To vám pomôže účinnejšie využívať suroviny a znižovať spotrebu energie.

Pre splnenie týchto požiadaviek sme vyvinuli tyristorový regulátor výkonu DCT880. Menič DCT880 je založený na našej priemyselnej technológii s jednoduchým začlenením do vašich procesov alebo automatizovaných sietí. Dokáže však pracovať aj nezávisle na automatických systémoch.

Zabudovaná funkcia merania trojfázového prúdu presne počíta a monitoruje odpor záťaže v obvode za účelom zvýšenia výkonnosti systému. Optimalizácia záťaže pri viacnásobnom zapojení môže viesť k vyváženiu paralelne zapojených záťaží pre zníženie špičkového zaťaženia.


Dôležité údaje

 • 16 až 4 200 A
 • 110 až 690 V
 • Odporové, indukčné alebo infračervené zahrievanie
 • Programovanie aplikácií podľa IEC 61131-3
 • Fázové riadenie
 • Celovlnná regulácia rýchlych prechodových javov
 • Pólvlnová regulácia
 • I-, U-, P- a I2 regulácia 
 • Zabudovaný regulátor teploty
 • Zabudovaný optimalizátor záťaže
 • Široké možnosti vstupov/výstupov a komunikácie
 • Ovládací panel s vysokým kontrastom a rozlíšením 

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents
Select region / language