Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

Inšpekčná prehliadka a diagnostika

Získajte obraz o aktuálnom stave vášho meniča

Inšpekčné prehliadky a diagnostika vám lepšie objasnia údržbové práce, ktoré váš menič bude vyžadovať, a celkovo zanalyzujú stav vášho meniča a celej aplikácie.

Dôležité údaje

 • Získanie diagnostických údajov – na základe vykonanej diagnostiky získate prehľad o aktuálnych podmienkach a stave vášho meniča, dopade na životné prostredie či príčinách prípadnej poruchy.
 • Vysvetlenie dôsledkov - získate informáciu o tom, ako aktuálny stav meniča môže ovplyvniť jeho prevádzkovú spoľahlivosť.
 • Odporúčané riešenie – dáme vám odporúčanie, na základe ktorého budete môcť váš menič udržovať v optimálnom stave.
 • Úspora času a nervov - spoznaním aktuálneho stavu vašich meničov ušetríte čas pri plánovaní nasledujúcej údržby.

  Inšpekčné prehliadky a diagnostika - jednotlivé kroky


  Posúdenie životnosti

  Identifikujeme meniče, ktoré sú kritické pre výrobu, aby mohli byť stanovené jasné priority údržby.


  Chcete poznať stav vášho meniča

  Kontrola a diagnostika pomáha určiť aktuálny stav meniča a jeho vplyv na životnosť meniča a jeho aplikácie.


  Kontaktujte vášho lokálneho zástupcu ABB

  Technik z lokálneho zastúpenia ABB vám vie zodpovedať všetky vaše otázky.

  Vyberte si vhodnú servisnú variantu pre vaše potreby

  Ponúkame tri varianty servisu: Drive Health Check, Drive Stress Check a Failure Analysis

      Drive Health Check
  • Urobíme detailné merania a inšpekčnú prehliadku vášho meniča
  • Urobíme si prehľad o súčasnom stave meniča
  • Úkony robíme počas plánovanej odstávky

      Drive Stress Check
  • Zozbierame údaje o používaní meniča a zanalyzujeme ich
  • Identifikujeme stav, kedy menič výrazne trpel náročnými podmienkami okolia alebo vysokými prevádzkovými nárokmi
  • Úkony robíme počas bežnej prevádzky

      Drive Failure Analysis
  • Od užívateľa získame údaje o meniči, jeho používaní a doterajších poruchách
  • Detailnú analýzu meniča vykonáme na certifikovanom pracovisku
  • V závislosti od stavu meniča ho vieme zrecyklovať alebo ho vrátiť zákazníkovi, či už opravený alebo neopravený

  Skontrolujeme váš menič

  Certifikovaní technici ABB majú znalosti a nástroje pre presnú analýzu širokého radu meničov. Kontrolu je možné vykonávať buď pri bežnej prevádzke alebo v priebehu plánovanej odstávky výroby. Pri každom výkone prísne dodržiavame miestne bezpečnostné predpisy.


  Získate diagnostiku meniča

  Poskytneme vám podrobnú diagnostickú správu vrátane našich zistení a doporučení pre údržbu v krátkodobom a dlhodobom horizonte.

  Odkazy a materiály na stiahnutie

  Loading documents