Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

Posúdenie životného cyklu meničov cez platformu ABB Ability™

Servis, ktorý vám odhalí fakty

Čas sú peniaze, to každý vie. Maximalizácia zisku vyžaduje, aby každá časť vášho procesu pracovala bez prerušenia a bez neočakávaných udalostí. Predvídateľnosť šetrí čas, znižuje náklady a celkovo zefektívňuje vaše podnikanie, preto vám poskytujeme službu posudzovania životného cyklu vášho zariadenia. Získate tak veľmi užitočné znalosti pre presné určenie toho, kde sa váš proces nachádza: teraz i v budúcnosti.

Dôležité údaje

  • Získavate informácie – vďaka posúdeniu životného cyklu môžete plánovať údržbu meničov podľa ich dôležitosti pre proces alebo aplikáciu.
  • Posilníte schopnosť rozhodovania – posúdenie životného cyklu upriami pozorrnosť na najdôležitejšie, resp. najkritickejšie meniče vo vašich procesoch, čím je možné nastaviť jasné priority pre údržbu meničov.
  • Maximalizujte svoje zisky – náklady na údržbu sa dajú optimalizovať vďaka možnosti včasného plánovania všetkých údržbových aktivít výroby. V dôsledku toho dochádza k menšiemu počtu neočakávaných prerušení výroby.

Posúdenie životného cyklu - jednotlivé kroky


Registrácia meniča

Skôr, ako sa urobí posudok, musí byť každý menič zaregistrovaný. Pri registrácii sa stanovuje aj dôležitosť meniča a zadávajú sa údaje o aplikácii.

Začíname

Pozbierame a pripravíme všetky potrebné údaje o vašich meničoch, vrátane podrobnej histórie servisných úkonov a podmienok inštalácie. Spolu s neoceniteľným náhľadom lokálnych odborníkov zhromažďujeme všetky kritické dáta o vašom technickom vybavení.

Získanie podrobných údajov

Pri každom meniči získavame podrobné údaje, ako sú vek, umiestnenie, dopad na podnikanie, vplyvy okolitého prostredia, história servisných zásahov, vrátane servisných zásahov tretích firiem a výmena dielcov.

Vykonanie analýzy

Tu sa už preukazuje sila služby posudzovania životného cyklu. Systém kombinuje premenné veličiny jednotlivých meničov pre vytvorenie komplexného obrazu celej vašej technickej infraštruktúry, ktorý vám umožňuje stanoviť a revidovať váš plán údržby.

Poskytnutie informácií

Na záver vám poskytneme podrobne spracovanú správu, ktorá bude do hĺbky popisovať súčasný a budúci stav vašej továrne. Získanie podrobných informácií vám pomôže lepšie naplánovať budúce investície a údržbu vrátane časových plánov, rozpočtov a zásahov. Tiež môžete včas riešiť poruchy, ktoré by vám mohli hroziť v blízkej budúcnosti.

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents