Hur kan den totala ägandekostnaden för ett fastighetssystem minskas?

I de flesta kommersiella fastigheter står HVAC-systemen för upp till 50 % av den totala energiförbrukningen. De initiala investeringskostnaderna för HVAC motsvarar enbart cirka 20 % av den totala ägandekostnaden. Driften i befintliga kommersiella fastigheter kan avsevärt förbättras med utökade drift- och underhållsåtgärder. Så hur kan fastighetsägare upprätthålla ett effektivt klimat och se till att energikostnaderna hålls nere? Läs hur nya frekvensomriktaren ACH580 från ABB gör skillnad för den totala ägandekostnaden.

Jukka Juottonen, chef för HVAC inom ABB, sätter den totala ägandekostnaden i perspektiv.

”Smarta entreprenörer försöker alltid se till att deras initiala kostnader är mycket konkurrenskraftiga. Det är så deras verksamhet fungerar.”

Generellt fokuserar vanligtvis fastighetsägarna på långsiktigt fungerande system och energiprestanda. Detta eftersom de kommer att få leva med de installerade systemen under lång tid framöver och värme är en stor del av kostnaderna för att hålla igång en fastighet, speciellt för oss i de nordiska länderna. När det gäller stora allmänna fastigheter, som exempelvis sjukhus, kan lufttryck och temperatur i operationssalarna direkt påverka patienternas hälsa och säkerhet. Därför är det mycket viktigt att systemen är pålitliga, säkra och effektiva.

Klimaten i en byggnads verksamhetskritiska zoner måste kontrolleras för att upprätthålla ett specifikt lufttrycksförhållande eller en specifik temperatur. ABB tar detta ett steg längre och anser att fastighetens invånare ska vistas i ett klimat som är skräddarsytt för en specifik miljö vars syfte är att optimera komforten och gynna produktiviteten. Det slutgiltiga målet är att hålla klimaten säkra, produktiva och behagliga, samt att tillhandahålla ett pålitligt supportnätverk.

Faktorer som påverkar den totala ägandekostnaden

Bortsett från anskaffningskostnaden kan kostnaden för arbete och material i samband med ett komplext HVAC-förvärv bli markant. Ett ventilationssystem av god kvalitet kan utan svårigheter hålla i över 25 år om det installeras och underhålls korrekt. En livslängd på 25 år för mekanisk utrustning kan i mångas öron låta idealiskt. Med tanke på mänskliga faktorer är det naturligt att komplikationer uppstår som ett resultat av brist på underhåll, felaktig drift av systemet och så vidare. I sin tur resulterar detta i att frekvensomriktare och motorer måste bytas ut i förtid och den totala ägandekostnaden därmed påverkas negativt.

Med detta i bakhuvudet lönar det sig att köpa produkter av god kvalitet och få bra support. ABB:s drivsystem, och särskilt den nya frekvensomriktaren ACH580 för HVAC-anläggningar, är robust och konstruerad för att skydda sina ägares tillgångar. Specifikt skyddar frekvensomriktaren motorn och sig själv under störningar i driften och i andra icke-idealiska situationer. Frekvensomriktarna är också byggda för att upprätthålla komforten för de som befinner sig inne i byggnaden. För exempelvis sjukhus hjälper frekvensomriktarna till att på ett säkert sätt skydda patienter från infekterad luft och på datacenters ser frekvensomriktarna till att servrarna konstant har rätt temperatur.

Minska den totala ägandekostnaden

Den totala ägandekostnaden kan minskas avsevärt om du väljer att samarbeta med rätt tillverkare.

”Att välja rätt produkter spelar en viktig roll och de beslut du fattar i början av inköpsprocessen kommer utan tvivel påverka den totala ägandekostnaden”, påpekar Jukka.

ABB finns alltid till hands för att hjälpa till med den − ibland komplexa − processen. Samarbete med en väl ansedd konsult/projektör som förstår sig på användningen av frekvensomriktare och motorer är en förståndig åtgärd. En väsentlig del av processen kopplat till detta är att se till att entreprenörerna levererar enligt de överenskomna specifikationerna.

En bra samarbetspartner för service och underhållstjänster gör hela skillnaden när det gäller hur frekvensomriktare presterar under sin livstid. ABB:s specialister ger support åt entreprenörerna för att se till att installationerna stämmer överens med konsulternas konstruktions- och produktriktlinjer. ABB hjälper också till med driftsättningen och ser till att systemet installerats korrekt och tillhandahåller bästa möjliga prestanda.

”Det handlar bokstavligen om att leva sig igenom processen med kunden”, tillägger Jukka.

Allt detta är en del av ABB:s strävan att se till att slutkunden är mer än nöjd med frekvensomriktarens prestationer.

ABB talar HVAC flytande

ABB utvecklade frekvensomriktaren ACH580  baserat på kunskap om HVAC som samlats in under många år. ABB kombinerar kunskaper om HVAC-miljöer med kännedom om hur specifika klimat skapas för olika typer av byggnader. I kommersiella fastigheter vill man generellt ha en hög andel uthyrda utrymmen. För att uppnå det måste fastighetsskötarna tillhandahålla ett stabilt och behagligt klimat som på ett miljömedvetet sätt främjar en behaglig och produktiv miljö. Genom ett sådant arbetssätt kan inkomster genereras över en lång tidsperiod.

Vetenskapen om klimat

Frekvensomriktaren ACH580 möjliggör ett optimalt klimat i en rad olika typer av byggnader. Medan de som hanterar HVAC-anläggningar på sjukhus måste se till att driften medför säkra arbetsmiljöer, måste de i kommersiella fastigheter se till att uppmuntra produktivitet med hjälp av ett behagligt klimat. Partnersamarbete med rätt leverantör gör stor skillnad när man ser till olika aspekter av installering i specialistbyggnader.

Rätt temperatur, luftflöde och fuktighetskontroll är alla nyckelfaktorer i verksamhetskritiska miljöer. ABB refererar till dessa som positiva och negativa skyddsområden. Om det till exempel finns tuberkulos på ett sjukhus, skapas ett negativt skyddsrum för att säkerställa att tuberkulosen innesluts i det speciella rummet genom att dra luft dit från andra utrymmen. Om patienter med sänkt immunförsvar får cytostatikabehandlingar, skapas ett positivt skyddsrum.  Dessa är effektiva klimat med tryckkontrollfunktioner, via frekvensomriktaren och det mekaniska systemet, för att säkerställa rena, behagliga och säkra förhållanden i kritiska utrymmen.

Evolution, inte revolution

ABB förstår hur avgörande HVAC är för att garantera en säker, produktiv och behaglig miljö för alla som lever och arbetar i dem. Frekvensomriktaren ACH580 är en evolution av HVAC-kunskap, som tar hänsyn till förhållanden som påverkar människors välbefinnande:

”Det är senaste tillökning av HVAC-applikationer i vår frekvensomriktarportfölj och djup kunskap har byggts in i den här produkten”, påminner Jukka.

Den bör fungera som en långsiktig trygghetsförsäkring för alla fastighetsägare som ser sig om efter lägre total ägandekostnad och som vill skapa effektivare klimat för framtiden.

Dela sidan

Läs mer

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language