Unika funktioner för ett säkert och hälsosamt klimat i din byggnad

Stora byggnader behöver sofistikerade HVAC-system. En nyckelkomponent i alla moderna frekvensomriktare är funktioner som kan åsidosätta normala driftlägen till ett säkert läge, när det uppkommer onormala situationer så som brand eller rök. Förmågan att kontrollera klimatet inne i en byggnad kan faktiskt rädda liv, på ett sätt genom att hålla evakueringsgångar fria från rök under en brand, eller genom att hålla rätt tryck för att förhindra spridningen av luftburna bakterier på ett sjukhus.

Från normal drift till nödläge

Vesa Makela, produktchef på ABB, tror starkt på den nya funktionerna som gör det möjligt och enkelt att förregla normala funktioner, man kan kalla det för åsidosättande funktioner hos ACH580:

”Den åsidosättande funktionen är absolut avgörande när det gäller att kontrollera klimatet inne i byggnader, och inte bara i extrema situationer utan även för daglig användning”.

I huvudsak avbryter den åsidosättande funktionen den normala driften när något förändras i byggnadens klimat. I vissa fall installeras frekvensomriktare för att upprätthålla förhållanden med övertryck för att kontrollera luftens riktning och begränsa att förorenad luft kommer in utifrån. Den funktionaliteten är särskilt viktig för sjukhus och andra sterila miljöer. I extrema fall, såsom vid brand i en byggnad, kan frekvensomriktare till och med åsidosätta sina egna överlevnadsmekanismer för att aktivera fläktar som rensar bort rök från fördefinierade flyktvägar. Frekvensomriktaren fungerar då bokstavligen tills den själv är helt förstörd.

Flexibilitet är allt

Den huvudsakliga uppgiften för det åsidosättande läget är att hålla igång motorn och säkerställa att klimatet hålls inom fördefinierade intervall. När en byggnad fattar eld är det omedelbara problemet rök.

”Det är då avgörande att det åsidosättande läget förhindrar frisk luft att ta sig in i byggnaden och att områden som evakueringsrum har övertryck”, säger Vesa.

Om det börjar brinna ändrar frekvensomriktaren sitt beteende för att personer och djur snabbt och säkert ska kunna evakueras.

Andra områden, till exempel operationssalarna på ett sjukhus, måste ha ett positivt tryck i förhållande till intilliggande korridorer och rum.  Det åsidosättande läget har historiskt sett varit förknippat med nödfall, men både på sjukhus och i sterila miljöer används den åsidosättande funktionen varje dag. Frekvensomriktaren är en del av ett luftfördelningssystem som dagligen måste leverera positivt tryck under konstant ändrande förhållanden inne i byggnaden.

Exempel från verkligheten

”När en frekvensomriktare går in i åsidosättande läge kan det vanligtvis jämföras med när en dator sätts i maximalt prestandaläge”, förklarar Vesa.

”När det händer är det som att begära av frekvensomriktaren att den ska cirkulera luft med maximal effekt. Men åsidosättande är dock mer än bara maximal effekt. Trycket inne i en byggnad kan hålla dörrar öppna eller stängda. Åsidosättande är avsett att skapa övertryck i vissa områden för att hålla dem säkra under brand eller i andra fall när byggnadens system måste reagera. På det sättet hjälper frekvensomriktaren till att öppna och stänga dörrar när det behövs.”

I huvudsak innebär åsidosättandet att frekvensomriktaren kör motorn och tekniskt ignorerar dess inbyggda säkerhetsfunktioner. Det är inte alls typiskt för den här slaget av utrustning att den slutar skydda sina ingående delar för överbelastning. I det här fallet arbetar de ändå för att upprätthålla byggnadens klimat och i slutändan skydda byggnadens individer.

Den åsidosättande kapaciteten hos ACH580 jämfört med konkurrenternas kapacitet

En av de viktigaste skillnaderna mellan ACH580 och andra frekvensomriktare är dess förmåga att sömlöst växla från normalt läge till åsidosättande läge och tillbaka igen utan att avbryta HVAC-systemets drift. Inte ens i byggnader där åsidosättande läge används i evakueringssyfte, kommer regelbundna inspektioner och testkörningar störa systemet, inte ens när det körs. I huvudsak kommer inte klimatet eller nivån av övertryck att förändras.

Förbättrad säkerhet

Korrekt integration av HVAC-systemet in i byggnaden är avgörande. Moderna system kan till och med ändra evakueringsvägen automatiskt beroende på var branden upptäcks, men för att göra det måste paketet specificeras mycket noga. Det automatiska systemet har en avgörande roll i de här situationerna. Bara efter en korrekt installation kan en fastighetsägare känna sig riktigt trygg med att byggnaden är säker för invånarna även under onormala förhållanden.

En av de mest utmanande typerna av byggnader är stora sportarenor där det inte finns några branddörrar. Systemet kommer automatiskt att räkna ut vilka fläktar som blåser in frisk luft och vilka som avlägsnar röken. Stora, öppna byggnader kräver alltid de mest intelligenta HVAC-systemen.

Vesa berättar att evakuering huvudsakligen kan kontrolleras på två sätt.

”I norra Europa är byggnaderna belastade med övertryck, så du tekniskt sett kan suga ut röken från en byggnad. Det är nödvändigtvis inte det bästa sättet att evakuera på, eftersom människor rör sig runt om i byggnaden. Med det i minnet används ett isolerat trapphus med speciella frånluftsfläktar som är gjorda för att dra ut röken. Vanligtvis genererar frånluftsfläktarna i en byggnad ett undertryck och alla luftförsörjningsfläktar stängs av, så att frånluftsfläktarna kan köras på full hastighet. På andra håll i världen sugs röken i byggnaden ut genom övertryck för att förhindra att frisk luft tillförs och även för att generera undertryck för att dra ut röken. Oavsett hur byggnaden är konstruerad att fungera i brandsituationer, erbjuder ACH580 de flexibla åsidosättande funktionerna för att tillmötesgå konstruktionsspecifikationerna."

Sinnesro för fastighetsägare

ABB:s frekvensomriktare erbjuder heltäckande funktioner, så att användaren inte behöver bekymra sig över att någon specifik funktion som byggnaden kräver saknas.

Försäljnings- och supportavdelningarna på både ABB och ABB:s samarbetspartners spelar också en stor roll för att hålla fastighetsägarna nöjda, eftersom reservdelar hålls i lager världen över och ofta finns tillgängliga redan samma dag. Detta är mycket viktigt med avseende på tryckreglerade operationssalar och andra kritiska anläggningar. Komponenterna behövs ofta snabbt, och specialkunskaperna för att installera dem måste finnas lättillgängliga. ABB:s globala service- och supportnätverk ger hjälp när den behövs och där den behövs.

Sjukhus, datacenter och andra verksamhetskritiska miljöer kräver samtliga mycket specifika klimat, och fel kan helt enkelt inte tolereras. Fläktpaket säljs ofta utifrån hur enkla de är att använda, istället för om de är lämpade för ändamålet. ABB:s HVAC-frekvensomriktare tjänar alltid ändamålet, är energieffektiva och har alltid reservdelar tillgängliga. Allt det spelar stor roll. Oavsett om du är ägare eller entreprenör är nya ACH580 ett mycket klokt val.

Dela sidan

Läs mer

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language