Global site

ACS1000

Flexibla och tillförlitliga: välbeprövade mellanspänningsfrekvensomriktare för en rad tillämpningar

ACS1000 är en mellanspänningsfrekvensomriktare för styrning av standardtillämpningar och optimering av processer, oavsett industri. Anpassa frekvensomriktaren till specifika tillämpningar med ett brett urval av färdiga tillval. ACS1000 är mycket mångsidig, vilket gör den lämplig för drift i många olika förhållanden och miljöer, inklusive farliga miljöer. Hög tillförlitlighet i den dagliga verksamheten säkerställs med frekvensomriktarens enkla konstruktion och robusta styrplattform som har visat vad den går för i många år.


Varför ACS1000?

  • Hög tillförlitlighet tack vare beprövad konstruktion och lågt komponentantal
  • Hög kompatibilitet med standardmotorer tack vare att sinusfiltret som sitter på motorsidan ingår som standard
  • Säkringslöst utförande
  • Konstant effektfaktor över hela varvtalsområdet
  • Direkt momentreglering (DTC)
  • Flexibel ingång (DFE med integrerad eller separat transformator, 12/24-puls)
  • Luft- och vattenkyld
  • Enkel installation: tre kablar in och tre kablar ut
  • Konstruktion för att klara ljusbågar
  • Effektområde 315 kW till 5 MW

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar

Loading documents