Funktionssäkerhet

Säkrare maskiner och processer med drivsystem från ABB

ABB:s frekvensomriktare erbjuder funktionella säkerhetslösningar tillsammans med ett brett utbud av säkerhetsanordningar för smart maskinkonstruktion. Våra lågspända frekvensomriktare för växelström har Safe Torque-Off (STO) inbyggt som standard eller erbjuder denna säkerhetsfunktion som tillval. STO i våra drivsystem i kombination med ytterligare säkerhetsfunktioner ökar applikationssäkerheten. ABB:s designverktyg för funktionssäkerhet hjälper säkerhetskonstruktörer att uppnå den nödvändiga säkerhetslösningen för deras maskiner. Vår frekvensomriktarbaserade funktionssäkerhet uppfyller kraven i internationella standarder, inklusive EU:s Maskindirektiv 2006/42/EG.

 

Typ Integrerad
STO
SS1 SBC SLS SSE SMS  SDI 3)  SSM 4)
Frekvensomriktare för industri ACS880 SIL 3/PL e
  ●   ●
ACS800 SIL 2/PL d 
● ●
● ●
● ● 1)
● ● 2)
  -   -
Maskin-frekvensomriktare ACS355 SIL 3/PL e
 ○  ○
  ACS380 SIL 3/PL e       ○       ○       ○       ○   ○  ○  ○
  ACS880 SIL 3/PL e       ●       ●      ●       ●   ●  ●  ●
Industrispecifika frekvensomriktare ACQ810 SIL 3/PL e
 ○  ○
Standard-frekvensomriktare ACS580 SIL 3/PL e
 ○  ○

● Finns som integrerat frekvensomriktartillval.
●● Finns som tillval för skåpmonterade frekvensomriktare (+QXXX).

○ Säkerhetsfunktioner är möjliga, med externa säkerhetsanordningar anslutna till STO:n i frekvensomriktaren.
1) SSE implementeras som kategori 1 stoppfunktion.
2) SMS implementeras som en variant av SLS.
3) SDI är endast tillgängligt med FSO-21
4) SSM är endast tillgängligt med FSO-21

Du kan även bygga säkerhetsfunktioner för frekvensomriktarna utan Safe Torque-Off (STO), genom att använda externa säkerhetsanordningar som kontaktorer/effektbrytare och säkerhetsreläer.

Säkerhetsanordningar och hjälpverktyg

Loading documents
Select region / language