DeviceNet

DeviceNet är ett populärt nätverk för tidskritiska tillämpningar. Det erbjuder tillförlitlig och effektiv datahantering då det är baserat på en produktions-/konsumtionsmodell. DeviceNet använder CAN (Controller Area Network) som grundteknik och utgör ett applikationsskikt för att täcka en rad olika enhetsprofiler. 

Vårt erbjudande omfattar olika DeviceNet-fältbussadaptrar beroende på omriktartyp:

  • FDNA-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810 och ACS880
  • RDNA-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS550, ACH550 och ACS800

Adapters

Select region / language