Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

DeviceNet

DeviceNet är ett populärt nätverk för tidskritiska tillämpningar. Det erbjuder tillförlitlig och effektiv datahantering då det är baserat på en produktions-/konsumtionsmodell. DeviceNet använder CAN (Controller Area Network) som grundteknik och utgör ett applikationsskikt för att täcka en rad olika enhetsprofiler. 

Vårt erbjudande omfattar olika DeviceNet-fältbussadaptrar beroende på omriktartyp:

  • FDNA-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810 och ACS880
  • RDNA-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS550, ACH550 och ACS800

Adapters