FENA-01 Ethernet-adaptermodul

FENA-01 i F-serien är en Ethernet-adapter med en port som har stöd för flera kommunikationsprotokoll: PROFINET IO, EtherNet/IP och Modbus TCP. Valet av protokoll görs med en parameter i en drivenhet.

PROFINET

Adaptermodulen har stöd för PROFINET IO DP-V1-kommunikation. Med FENA-01/-11-modulen kan PROFINET-nätverket använda antingen PROFIdrive-profilen eller ABB:s drivprofil. Det finns dessutom två transparenta moder – för 16-bitars respektive 32-bitars ord.

EtherNet/IP

Ethernet-adaptern FENA fungerar som en EtherNet/IP-server med stöd för ODVA AC/DC-drivprofiler, ABB-drivprofiler och transparenta profiler. Adaptermodulen har stöd för både explicita meddelanden där varje attribut i en klass anges separat och implicita meddelanden med ingångs- och utgångsdata.

Modbus TCP

Adaptermodulen fungerar som en Modbus TCP-server med stöd för ABB-drivprofiler och transparenta profiler. Modulen har stöd för vanliga funktionskoder för att läsa/skriva till enstaka och flera register.

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningsbart material

FENA-01 är kompatibel med

Loading documents
Select region / language