Свържете зарядни устройства към вашия бек-офис

АББ предлага APIs, базирани на стандарти, които поддържат различни интеграции с бек-офис системите на доставчиците, решения за управление на енергията, услуги за плащания и всякакви други системи.

АББ имплементира APIs според нуждите на клиента и по използва индустриалните стандарти при всяка възможност. Всички APIs на АББ имат публично достъпни спецификации. Предлагат се следните APIs:


Open Charge Point Protocol (OCPP) API

OCPP API е съставен от широк набор от известия, предлагащи различни функционалности и възможности за бек-офис обслужване.

Service API

Service API е добавка към OCPP API и осигурява полезни технически детайли за центровете за обслужване на водачите за подобряване на обслужването.

Basic Demand Response API

Basic Demand Response API е добавка към OCPP API и позволява на мрежовия оператор да ограничи напрежението, което зарядните устройства доставят към електрическите превозни средства.

Основни предимства:

  • ABB APIs базирани на нуждите на клиентите и по възможност изпозващи индустриалните стандарти
  • ABB APIs имат публично достъпни спецификации

Услуги и инструменти

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language