Наблюдение и управление на зарядни устройства в реално време

АББ уеб инструментите са онлайн инструменти за управление, снабдяващи операторите на зарядната инфраструктура с информация в реално време, както и статистики за използваемостта, за да наблюдават и управляват оборудването си.

АББ предлага 3 уеб инструмента: Обслужване на водчите, Управление на плащанията и Обслужване на зарядните устройства.

Обслужване на водачите
Това е оптималният инструмент за наблюдение и управление на зарядната мрежа. Той може да бъде използван от оператори без back office или като инструмент за наблюдение в допълнение към back office система.

Управление на плащанията
Позволява на операторите да конфигурират опциите за плащане на зарядни станции, оборудвани с терминал за плащане. Таксуване на заряден изход може да бъде зададено и начина на плащане да бъде конфигуриран. Операторът получава пълна информация за платежните транзакции за всяко зарядно устройство на ден.

Обслужване на зарядните устройства
Това е разширен инструмент за оператори, които сами извършват услугите по зарядните устройства или чрез трети страни. Той позволява дистанционна диагностика и отстраняване на проблеми, използвайки по-широк набор от данни, отколкото OCPP може да поддържа. Позволява напреднали дистанционни ремонтни дейности, които в много случаи могат да предотвратят посещение на място, и следователно да намалят времето за поправка и да минимизират оперативните разходи.

Услуги и инструменти

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language