Cyfrowe narzędzia dla stacji Terra AC Wallbox

Narzędzia do zarządzenia stacjami AC

Narzędzia cyfrowe wraz z nową stacją prądu przemiennego Terra AC, pozwalają na łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej użytkowanie, zarządzanie i uruchamianie stacji ładowania.

ChargerSync™ umożliwia autoryzowanie i rozpoczynanie/zatrzymywanie sesji ładowania pojazdu. Dzięki pełnym statystykom możesz w przejrzysty sposób wyświetlać zużycie energii podczas ładowania, ale także śledzić użycie stacji ładowania Terra AC, nawet dla różnych użytkowników za pomocą kart RFID. ChargerSync™ jest dostępna jako aplikacja na smartfony, jak również jako portal internetowy w przeglądarce.

TerraConfig to narzędzie dostępne również w postaci portalu internetowego i jako aplikacja na smartfonie. To cyfrowe narzędzie do szybkiego i bezpiecznego uruchamiania i konfigurowania stacji ładowania bez jej otwierania. Dzięki platformie internetowej możesz sprawnie przygotować się do uruchomienia, a instalator może szybko zakończyć prace na miejscu za pomocą aplikacji. Narzędzie TerraConfigna smartfona łączą się szybko i łatwo z Terra AC przez protokół Bluetooth.

Poznaj cyfrowe narzędzia

Przegląd

selector selector selector

Głównym użytkownikiem jest właściciel stacji ładowania Terra AC

(np. dom jednorodzinny)

Właściciel stacji ładowania Terra AC nie jest głównym użytkownikiem

(np. apartamentowiec)

Stacja Terra AC jest używana z zapleczem firmy zarządzającej

(np. stacja publiczna i ogólnodostępna)


Przygotowanie przez
firmę instalacyjną lub operatora
• Konfiguracja profilu serwera OCCP
• Konta aplikacji TerraConfig do uruchomienia na miejscu

Uruchomienie przez profesjonalnych użytkowników
• Ustawienia maksymalnej mocy
• Darmowy tryb vendingu
• Łączność sieciowa
• Zarządzanie obciążeniem lokalnym i chmurowym
• Aktualizacja oprogramowania układowego
• Konfiguracja OCCP

Obsługa i użytkowanie
• Autoryzacja, uruchamianie i zatrzymywanie sesji ładowania
• Statystyki użytkowania i koszty
• Ręczne dynamiczne zarządzanie obciążeniem
• RFID i konfiguracja harmonogramu ładowania
• Łączność sieciowa i aktualizacje


Select region / language