Resilient energy networks

Energiajärjestelmän kehitys yhtäältä hajautetumpaan ja toisaalta integroidumpaan suuntaan asettaa monia haasteita energiaverkkojen toimintavarmuudelle. Miten esimerkiksi varmistetaan verkon jatkuva tasapaino, kun energiantuotanto hajautuu ja perustuu entistä enemmän uusiutuville energiamuodoille? Miten virtuaaliset voimalaitokset integroidaan turvallisesti ja vakaasti sähköverkkoon, puhumattakaan muista energiaverkoista?
ABB kutsuu yrityksiä yhteistyökumppaneiksi Green Electrification 2035 -ekosysteemiin. Haluatko olla mukana luomassa tulevaisuutta ja kehittämässä uusia menestystarinoita? Ota yhteyttä ja tule mukaan vauhdittamaan vihreää siirtymää! 

Tutustu muihin fokusalueisiin

Green Electrification 2035 on vuoden 2021 alussa käynnistetty ABB:n veturiohjelma. Ohjelmassa luodaan Suomeen tutkimus- ja yritysmaailman yhteisiä ekosysteemejä, joiden tavoite on kehittää vihreässä siirtymässä tarvittavia ratkaisuja. Ne mahdollistavat uusiutuvan sähköenergian käytön nopean kasvun.

Ohjelmassa on viisi fokusaluetta: Power-to-X, Resilient energy networks, Climate neutral industries, Smart sustainable cities ja Carbon neutral logistics. Viisivuotinen ohjelma on saanut rahoitusta Business Finlandilta.
Select region / language