Smart sustainable cities

Sähköautot ja niiden massiivisesti kasvava latausinfrastruktuuri tuovat älyä ja mahdollisuuksia tulevaisuuden kaupunkeihin. V2G-teknologian avulla niitä voi hyödyntää kaupungin sähköverkkojen tasapainottamisessa. Kiinteistöt puolestaan voidaan ottaa mukaa kysyntäjoustojärjestelmien avulla. Mutta miten kodit lämmitetään jatkossa hiilineutraalisti? Miten hiilidioksidin keräys ja kierrätys yhteiskunnassa järjestetään tulevaisuudessa?
ABB kutsuu yrityksiä yhteistyökumppaneiksi Green Electrification 2035 -ekosysteemiin. Haluatko olla mukana luomassa tulevaisuutta ja kehittämässä uusia menestystarinoita? Ota yhteyttä ja tule mukaan vauhdittamaan vihreää siirtymää! 

Tutustu muihin fokusalueisiin

Green Electrification 2035 on vuoden 2021 alussa käynnistetty ABB:n veturiohjelma. Ohjelmassa luodaan Suomeen tutkimus- ja yritysmaailman yhteisiä ekosysteemejä, joiden tavoite on kehittää vihreässä siirtymässä tarvittavia ratkaisuja. Ne mahdollistavat uusiutuvan sähköenergian käytön nopean kasvun.

Ohjelmassa on viisi fokusaluetta: Power-to-X, Resilient energy networks, Climate neutral industries, Smart sustainable cities ja Carbon neutral logistics. Viisivuotinen ohjelma on saanut rahoitusta Business Finlandilta.
Select region / language