Green Electrification 2035 – me viemme Suomea kohti hiilineutraaliutta


Suomen tavoite on olla edelläkävijämaana hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa uusiutuvan energian osuuden massiivista kasvua. Tämä on Suomelle suuri haaste – ja samalla valtava mahdollisuus.

Vihreä siirtymä merkitsee monia alueita läpileikkaavaa suurta muutosta. Green Electrification 2035 -ohjelma on keskeisessä roolissa, kun Suomesta tehdään hiilineutraali: ohjelmassa kehitetyillä ratkaisuilla mahdollistetaan uusiutuvan sähköenergian käytön nopea kasvu.

Fokusalueet

Ratkaisuja etsitään viidessä eri fokusalueessa, jotka yhdessä kattavat niin vetysektorin, energiaverkot, teollisuuden, liikenteen kuin kaupungitkin.

"Uuden, sektori-integraatioon pohjautuvan
energiajärjestelmän kokonaisuuden hallinta
tulee olemaan keskeinen tekijä
vihreään sähköön perustuvassa
hiilineutraalissa yhteiskunnassa."


Simo Säynevirta, ohjelmajohtaja, ABB Green Electrification

 

Uutiset

See also content in English.


Green Electrification 2035 on vuoden 2021 alussa käynnistetty ABB:n veturiohjelma. Ohjelmassa luodaan Suomeen tutkimus- ja yritysmaailman yhteisiä ekosysteemejä, joiden tavoite on kehittää vihreässä siirtymässä tarvittavia ratkaisuja. Ne mahdollistavat uusiutuvan sähköenergian käytön nopean kasvun.

Ohjelmassa on viisi fokusaluetta: Power-to-X, Resilient Energy Networks, Climate Neutral Industries, Smart Sustainable Cities ja Carbon Neutral Logistics. Viisivuotinen ohjelma on saanut rahoitusta Business Finlandilta.
Select region / language