Power-to-X

Sääriippuvaisten energiantuotantomuotojen lisääntyessä energian varastoinnin tarve kasvaa voimakkaasti. Vedyn tuottaminen elektrolyysereillä on yksi kiinnostavimmista tavoista muuttaa uusiutuva sähkö uudelleenkäytettävään muotoon. Power-to-X (P2X) -fokusalue keskittyykin erityisesti vetyklusterin kysymyksiin. 

Tästä yksi esimerkki on HYGCEL-hanke , jossa kehitetään hiilen ja vedyn arvoketjuja osana vihreää sähköistystä-
ABB kutsuu yrityksiä yhteistyökumppaneiksi Green Electrification 2035 -ekosysteemiin. Haluatko olla mukana luomassa tulevaisuutta ja kehittämässä uusia menestystarinoita? Ota yhteyttä ja tule mukaan vauhdittamaan vihreää siirtymää! 

Tutustu muihin fokusalueisiin

Green Electrification 2035 on vuoden 2021 alussa käynnistetty ABB:n veturiohjelma. Ohjelmassa luodaan Suomeen tutkimus- ja yritysmaailman yhteisiä ekosysteemejä, joiden tavoite on kehittää vihreässä siirtymässä tarvittavia ratkaisuja. Ne mahdollistavat uusiutuvan sähköenergian käytön nopean kasvun.

Ohjelmassa on viisi fokusaluetta: Power-to-X, Resilient energy networks, Climate neutral industries, Smart sustainable cities ja Carbon neutral logistics. Viisivuotinen ohjelma on saanut rahoitusta Business Finlandilta.
Select region / language