Enterprise Connectivity Solution (ECS)

Integrering av ERP-, MES-, SCM- och DCS/PLC-styrsystem, samt diverse produktionsutrustning och applikationer

Sömlös integration av tillverkning och verksamhet med ett enda gränssnitt som är lämpligt för all från enkla till komplexa företag.

Vill du ha produktinformation eller service?

Färdig anslutningskapacitet för SAP, ERP LN, Baan, IBM Maximo och andra ERP system. Uppsättning med standardgränssnitt (ODBC, OLE DB), webbtjänster, XML, OPC, TCP/IP samt specifika protokoll för kommunikation med externa system, utrustning och styrsystem.

ABB-lösningen minskar den totala ägandekostnaden (TCO) för integrering av ERP och anläggningssystem genom att använda en standardprodukt för all vertikal integration, snarare än specialutvecklade punkt till punkt-lösningar.

ABB har ett standardiserat SAP-certifierat gränssnitt som använder ISA-95, den SAP-stödda standarden för vertikal integrering inom tillverkningsindustrin. Användning av dessa certifierade standardkomponenter minskar i hög grad projektriskerna. Detta minskar även valideringsarbetet för reglerade branscher.

Med verklig systeminteroperabilitet erbjuder integreringsmodulen i ECS (Enterprise Connectivity Solution) en grund för mycket skalbara och flexibla ABB MES-system (Manufacturing Execution Systems). ECS fungerar med alla installerade system vid anläggningen och hjälper dig få ut största möjliga värde av de investeringar du redan har gjort.

Integreringskapaciteten för System 800xA DCS-arkitekturen (som ECS bygger på) gör att data kan finnas kvar i sina originalsystem, vilket eliminerar behovet av att replikera den till en annan historikenhet. Detta minskar kostnaderna och förbättrar tillförlitligheten.
Analytikerns åsikt: Allen Avery – ARC
– Att genomföra en stor anpassad ERP-integrering är ett slöseri med pengar

Enligt ARC utgör ABB:s ECS (Enterprise Connectivity Solutions) en av få produktanpassade ERP-integreringsplattformar på marknaden idag. Den eliminerar mycket av den komplexitet och det anpassningsarbete som förknippas med ERP-integration

Exempel

Ett företag med 20 produktionsanläggningar kan behöva minst 50 gränssnitt till SAP-komponenterna. SAP har uppgett att programmering och underhåll kan kosta cirka 20 000 USD per gränssnittspunkt, med en totalkostnad över en femårsperiod på drygt 5 miljoner USD. Med ABB-lösningen krävs endast ett standardgränssnitt till SAP.

Loading documents
Select region / language