Global site

Du kan se denna sida på:

ABB Ability™ Manufacturing Operations Management

Att vara konkurrenskraftig i dagens globala och alltmer digitalt styrda marknader innebär att ständigt förbättra produktionsprocessen samtidigt som kraven ökar på att vara flexibel och agil.

ABB Ability™ Manufacturing Operations Management (MOM) är en plattform som möjliggör effektiv visualisering, transparens och analys för en effektiv industriell produktion.

ABB är en ledande automationsleverantör med en bred och djup processerfarenhet från olika industrisegment. Med denna bakgrund har vi en unik möjlighet att skräddarsy digitala lösningar för skilda industrier. ABB Ability MOM är vår digitala plattform för MOM/MES-lösningar. Den är modulärt uppbyggd av applikationskomponenter för att möta olika behov. På så vis kan systemet utvecklas systemet i etapper, det går att börja med vissa funktioner eller processavsnitt för att i senare skede utöka i takt med behoven.

Vår plattform är uppdelad i olika delar, Process Intelligence, Production Intelligence & Manufacturing Execution, Production Intelligence. Över dessa fyra delar har vi ett gemensamt interface för datainsamling, -lagring samt rapportering. I tillägg har vi digitala verktyg inom Production Optimization, för optimering av process och drift. 

Manufacturing Execution

Manufacturing Execution ger kraftfulla digitala verktyg för att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och stödja en flexibel produktion. Operatörer, produktionsledare och företagsledning får anpassade verktyg som behövs för att stödja respektive roll.

ABB Manufacturing Execution (MES) applikationerna är kärnan i ABB Ability MOM plattformen. Baserat på ISA 95 realiseras nyckelfunktioner i ett MES system:

  • Hantering av produktionsorder
  • Lagerhantering
  • Materialflöden
  • Spårbarhet
  • Kvalitetsstyrning
  • Underhåll
  • Personal, återrapportering etc
  • Integration av ERP, LIMS, databaser och produktionsutrustning

Process- & Production Intelligence

Process- & Production Intelligence är den del av ABB Ability MOM som hanterar KPI-data, trend-visualisering, statistik och analys av process-, produktions- och batch-data - allt för att dina beslutsfattare ska få rätt information vid rätt tillfälle, och på det sättet omvandla data till insikter och värdefulla affärsmässiga beslut.

I en alltmer komplex industrimiljö kopplas Process & Production Intelligence mot processens skilda delar. Data samlas in, lagras, bearbetas matematiskt på ett sätt som stödjer vidare analys och som kan presenteras grafiskt som beslutsunderlag. Samla in rådata, lagra, analysera och presentera på ett enkelt sätt.

Vill du ha mer produktinformation?

Kontakta Johan Sandstedt

ABB Ability™ Manufacturing Operations Management

Highlights

Follow us

News

ABB Control Tech

ABB Control Tech @abbcontroltech

𝗧𝗵𝗲 𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗔𝗕𝗕 𝗔𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆™ 𝗦𝘆𝗺𝗽𝗵𝗼𝗻𝘆® 𝗣𝗹𝘂𝘀 delivers seamless and secure access to an extended digital ecosys… t.co/ZhTcRxQIpo

ABB Control Tech

ABB Control Tech @abbcontroltech

RT @ABBgroupnews: ABB publishes 900th edition of the company’s technical journal ABB Review. The new issue covers the technical breakthroug…

ABB Control Tech

ABB Control Tech @abbcontroltech

#System800xA is far more than just your average Distributed Control System #DCS! #ThePowerofIntegration💪 Watch t… t.co/R7MsqrTNRe

ABB Control Tech

ABB Control Tech @abbcontroltech

💡 Distributed Control Systems (DCS) can help companies in their #energy_transition🌱 initiatives and support preserv… t.co/vplBn70y5i

ABB Control Tech

ABB Control Tech @abbcontroltech

✅ Update the system #anytime with little expertise! ✅ Download new applications from the #cloud without affecting o… t.co/rHYymmIHhC

Webbflöden