Programvara för underhållschefer

Öka utrustningens tillgänglighet och hastigheten i produktionen med verktyg som ger insikt i tillgångarnas status, instruktioner för avhjälpande åtgärder och synlighet i organisationen. Resultatet blir större tillgänglighet för tillgångarna och väsentligt minskade underhållskostnader.

ABB:s programlösningar ger ett brett utbud av både enkla och sofistikerade funktioner som åtgärdar behoven hos tillgångsansvariga och underhållschefer inom alla branscher.

ABB förstår dessutom behovet av att modellera och anpassa lösningen efter dina specifika affärsbehov för att skapa verkliga konkurrensfördelar åt ditt förtag – nu och i framtiden.

Industry-specific solutions

Recommended modules for maintenance supervisors

What can our automation products do for you?

Personalized software for each role

Loading documents
Select region / language