Συστήματα VRF Set Free

Μια μεγάλη κατηγορία συστημάτων VRF της Hitachi είναι τα Συστήματα Set Free, που αποτελούν την ιδανική λύση για ταυτόχρονη Ψύξη και Θέρμανση. Οι εσωτερικές μονάδες που παρουσιάζονται εδώ είναι κοινές και μπορούν να συνδεθούν με οποιαδήποτε εξωτερική μονάδα Set Free mini, Sigma Premium ή Sigma Standard επιλεγεί. Τα μοντέλα των τριών προσφερόμενων σειρών χαρακτηρίζονται από ελάχιστες απαιτήσεις χώρου,μεγάλη ευελιξία σχεδιασμού και εγκατάστασης και πολύ υψηλή απόδοση.

Χαρακτηριστικά:

  • Σύνδεση έως 64 εσωτερικών μονάδων
  • Μεγάλος εύρος λειτουργίας
  • Smooth Drive Control
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Κεντρικός έλεγχος

Τι προσφέρουμε

Εξωτερικές Μονάδες

 

Εσωτερικές Μονάδες

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι