Ennakointi

ABB Ability™ EDCS -ohjausjärjestelmässä asiakkailla on mahdollisuus optimoida toimintaansa, koska he voivat siirtyä rutiininomaisista ja aikataulupohjaisista huoltotoimista tarpeisiin perustuviin huoltoihin.

Huolto on älykkäämpää, nopeampaa ja halvempaa ABB:n ennakoivan kunnossapidon algoritmin ansiosta; käyttäjät voivat etävalvoa sähköjärjestelmän kuntoa, ja algoritmi tuottaa ennakoivan kunnossapidon analyysin, minkä perusteella huolto suoritetaan vain tarvittaessa.

Analyysi ottaa huomioon erilaisia avaintekijöitä, joita ovat esimerkiksi mekaanisten toimintojen lukumäärä, nimellisvirta, ylikuormitukset ja oikosulut sekä ympäristöolosuhteet, kuten kosteus, lämpötila, tärinä ja korroosio.

Tämä pilvipohjainen ratkaisu pienentää merkittävästi suunnittelemattomien seisakkien riskiä, ja siksi se maksimoi toiminnan jatkuvuuden, yksinkertaistaa hallintaa ja pienentää investointikustannuksia.

Tutustu myös

Select region / language