Global site

Novolink - Kehittynyttä digitalisaatiota yksinkertaisesti

Täysin uudet ABB Novolink™ -laitteet auttavat digitalisoimaan moottorin käynnistysratkaisut ja saamaan tietoja niihin kytketyistä kuormista. Ne on helppo liittää aiempiin kytkentöihin ja asentaa vakiomallisiin AF-kontaktoreihin. Asentaminen on nopeaa ja helppoa, koska kytkentöjä ja osia on vähemmän. Näin teknisen suunnittelun tarve on minimissä. 

Novolink-laitteilla voidaan hyödyntää ennalta ehkäisevää kunnossapitoa, joka vähentää seisonta-aikaa, parantaa tuotannon tehokkuutta ja lisää kustannussäästöjä. Se voidaan integroida täysin B&R-automaatiojärjestelmään. Kun dataa voi käyttää etäyhteydellä, se avaa entistä enemmän uusia kunnossapidon ja liiketoiminnan mahdollisuuksia. 
 

Ajankohtaista

Helppo suunnittelu ja käyttöönotto
Innovointia digitalisaatiolla
Optimoidut toiminnot ja kunnossapito

1Vähemmän osia ja yksinkertainen kytkentä
Yhä kiivastahtisemmassa maailmassa integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin pitää olla nopeaa ja tehokasta. Toimintojen digitalisointi onnistuu yksinkertaisesti asentamalla laite AF-kontaktoriin. Näin kontaktorin leveys ei kasva. Novolink-laitteet ovat kustannustehokkaita ja niiden ansiosta jopa käytössä oleva, 24 voltin tasavirtaa saava AF-kontaktori voidaan asentaa jälkikäteen. Tällöin usein vain ohjausjohdotus täytyy vaihtaa.3

Nykyisen valikoiman uudistus
Novolink muuttaa käytössä olevan ratkaisunne AF-kontaktorien kaltaisilla vakiokomponenteilla entistä uudenaikaisemmaksi. Laajaa koulutusta ei tarvita, joten Novolinkin ansiosta asiantuntemustanne voi käyttää muuhun. webimageVähemmän teknistä suunnittelua
Teollinen ympäristö on monimutkainen. Siksi Novolink-laitteet suunniteltiin asiantuntevasti tehostamaan huipputason moottorin valvontaa ja suojausta. Niiden heti käyttövalmiit toiminnot varmistavat helppokäyttöisyyden tehtaassa ja muissa kohteissa. Vakio-ohjaimet ovat käyttövalmiita ilman lisäsuunnittelua, eikä kallista, erityisosaamista vaativaa kaapelointia tai lisäkoulutusta tarvita. Ohjelmointi on huomattavasti helpompaa, koska kaikki data on saatavilla yhdestä syöttöjohtoa edustavasta solmukohdasta. Moottorin suojaus on räätälöitävissä sovelluksenne tarpeisiin.

 

enhanced

Suorituskykyä parantava edistyksellinen analytiikka
Optimoikaa koneen suorituskyky reaaliaikaisesti dataan perustuvalla päätöksenteolla. Novolinkin täysin digitalisoidulla ratkaisulla datan trendit voidaan analysoida pitkällä aikavälillä, jolloin suorituskyky voidaan maksimoida räätälöimällä prosesseja.
 buisness

Uusia liiketoimintamalleja
Novolinkin avulla voitte tarjota asiakkaille digitaalisia palveluita, kuten pilvipohjaista ennustavaa kunnossapitoa, jolla mahdolliset viat voidaan paikantaa nopeasti ja tarkasti. Laitteiston kokonaistehokkuuden parantaminen hyödyttää merkittävästi asiakkaitanne. Edistyksellinen analytiikka tiivistää koneenrakentajien ja alkuperäisten laitevalmistajien yhteistyötä niiden asiakkaiden kanssa, jolloin varastoja voidaan täydentää tehokkaammin verkkodatan avulla.

 

 

100

Kaikki data käyttöön
Integroidun yhteyden ja saumattoman B&R-ratkaisuihin integroinnin ansiosta tärkeää tietoa voidaan muodostaa raakadatan pohjalta. Integrointi muihin järjestelmiin onnistuu helposti B&R:n OPC-UA-palvelinratkaisuilla ja muilla yhdyskäytävillä.

downtime

Vähemmän seisonta-aikaa
Novolinkin etävalvontatoiminnoilla voidaan vähentää kustannuksia ja lisätä kokonaiskäyttöaikaa. Työntekijät voivat eristää ongelma-alueet (esimerkiksi vikaantuneen kuorman) heti ja ehdottaa ratkaisuja, ennen kuin häiriötilanne syntyy. Käyttöä helpottaa se, että kaikki ohjaus-, valvonta- ja vianmäärityssignaalit ovat hyvin näkyvissä ja vian paikannus on selkeää.

 

 

service

Tarveperusteinen huolto
Tarpeeton määräaikainen huolto voidaan välttää siirtymällä pois kiinteistä huoltosykleistä Novolink-laitteilla. Kehittyneen diagnostiikan avulla ongelmiin on helpompi puuttua tarpeen mukaan. Esimerkiksi tyhjäkäynnillä olevat prosessit voidaan kytkeä pois ja energiaa säästyy optimoimalla parametrit. Reaaliaikainen diagnostiikka voidaan yhdistää pitkän aikavälin datan trendianalyysiin ja kehittää uusia palvelumoduuleja. 

maintenance

Ennalta ehkäisevää kunnossapitoa
Vikojen ja ongelmien ennakointi on keskeistä jatkuvalle käytettävyydelle, laitteiston pitkälle käyttöiälle ja tuotannon sujuvuuden takaamiselle. Novolinkillä voidaan määrittää kynnysarvoja ja saada ennakkovaroituksia, ennen kuin laitteistoon tulee vika. Näin voidaan vähentää energiankulutusta optimoimalla toimintaparametrit.

Liittyvät tuotteet