BREEAM certificering voor duurzaamheid in de bouw


BREEAM is een internationale standaard voor het classificeren van gebouwen op duurzaamheid en energie-efficiëntie. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) kan worden toegepast op nieuwbouw (BREEAM-NL Nieuwbouw) en bestaande bouw (BREEAM-NL In-Use). Met het classificeren van gebouwen zijn projecten met elkaar te vergelijken en krijgen klanten en gebruikers de zekerheid van een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk. 

Wilt u meer weten over BREEAM? ABB heeft een speciale BREEAM-website waar meer verdiepingsinformatie wordt geboden. Hier vindt u ook onze oplossingen die u concreet helpen bij het bereiken van BREEAM-certificering.

BREEAM certificaat

Voor wie (binnenkort) een nieuw bedrijfsgebouw bouwt of een bestaand pand wil verduurzamen, biedt BREEAM-certificering aantrekkelijke voordelen. Zo maakt het certificaat energieprestaties aantoonbaar voor het binnenhalen van subsidies. Daarnaast vrijwaart het grote bedrijven van de periodieke energie-audit die door de Europese EED (Energy Efficiency Directive) verplicht is.

Het BREEAM-certificaat wordt verkregen aan de hand van een puntensysteem. De punten zijn binnen verschillende categorieën te verdienen. De categorieën zijn:
 • Management
 • Gezondheid en welzijn
 • Energie
 • Transport
 • Water
 • Materialen
 • Afval
 • Landgebruik en ecologie
 • Vervuiling
 • Innovatie
Elk van deze categorieën bestaat uit verschillende parameters die duurzame waarde meten, van energie tot ecologie.

Geïnteresseerd in BREEAM certificering? ABB stelde een 8-stappenplan samen dat ook u laat profiteren van de BREEAM-voordelen.


Download het BREEAM 8-stappenplan

BREEAM excellent scores

Iedere categorie bestaat uit een aantal sub-categorieën. In de verschillende categorieën kan een gebouw maximaal 100 BREEAM NL credits verdienen. Hoeveel dit er in de praktijk zullen zijn, is afhankelijk van het  type gebouw dat wordt gebouwd. Hoe meer credits worden behaald, hoe hoger de BREEAM-NL score voor een project.

ABB Smart Buildings Solutions kan tot 20 BREEAM NL credits bijdragen in de categorieën Management, Gezondheid, Energie, Water, Materialen, Afval, Vervuiling en Innovatie.

De beoordeling van deze scores wordt gedaan door onafhankelijke beoordelaars of assessors. Op basis van hun beoordeling krijgt het gebouw een classificatie. Die eindscore en drempelwaarden zijn:

 • Voldoende (Pass) ≥ 30%
 • Goed (Good) ≥ 45%
 • Zeer goed (Very good) ≥ 55%
 • Uitstekend (Excellent) ≥ 70%
 • Geweldig (Outstanding) ≥ 85%
 

BREEAM outstanding

De BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’  is de hoogst bereikbare classificatie. Gebouwen krijgen een BREEAM-NL-kwalificatie ‘Outstanding’  wanneer 
 1. de score groter of gelijk is aan 85%,
 2. de verplichte credits en minimale vereisten zijn behaald
 3. een case study is opgeleverd volgens bepaalde richtlijnen.

Een van de belangrijkste aspecten van een BREEAM-NL-kwalificatie ‘Outstanding’ is namelijk de voorbeeldfunctie van deze projecten, zodat anderen ervan kunnen leren. 

BREEAM richtlijnen

Voor ieder BREEAM-NL keurmerk geldt een beoordelingsrichtlijn. In deze richtlijnen staan per duurzaamheidscategorie de eisen beschreven die aan een duurzaam gebouw (of gebied) worden gesteld. Deze credits zijn online doorzoekbaar. In de beoordelingsrichtlijn is ook te vinden welk bewijsmateriaal per credit moet worden aangeleverd. 

De BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen worden periodiek aangepast en aangescherpt. Dat gebeurt in samenwerking met de adviesgroepen van BREEAM-NL. De laatste versie van de richtlijnen is hier te vinden.
 


Select region / language