Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Brandwerendheid wand- en inbouwdoos

Houd brand in de hand

Vaak laat de brandveiligheid van gebouwen te wensen over, zo blijkt ook uit recente nieuwsberichten. Het is dan ook niet vreemd dat de regelgeving steeds verder aangescherpt wordt. Ook de elektro-installateur speelt hierbij een belangrijke rol.

Elke seconde telt als er brand uitbreekt. Branddoorslag naar een andere ruimte moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden. De regels waaraan brandwerende en woningscheidende wanden moeten voldoen zijn duidelijk; deze zijn immers bouwkundig en vastgelegd in het bouwbesluit. Maar de toepassing van bijvoorbeeld inbouwdozen, maakt het een ander verhaal. Hiertoe moet namelijk een opening in de wand gemaakt worden en dat is veelal de zwakke plek in de totale wandconstructie. Wanneer er brand ontstaat, zorgt deze opening namelijk voor een versnelde doorslag van rook en brand naar de naastgelegen ruimte. Een holle wand die bijvoorbeeld 60 minuten brandwerend is wanneer je hem opbouwt volgens de instructie van de fabrikant kan, wanneer je er gaten inboort voor dozen en leidingen, zo verzwakken dat de vereiste tijd niet meer gehaald wordt. Het is dus van groot belang om te contro­leren of de combinatie van gekozen materialen en de verwerking daarvan de gewenste brand­werendheid oplevert.


Brandwerend checken
Wanden en inbouwdozen dienen in de ideale situatie en volgens de norm EN 1364-1:2015 als één geheel aan een brandproef onderworpen te worden. Dit om vast te stellen of de combinatie het gewenste resultaat oplevert en daarmee aan de norm voldoet. Een simpele combinatie van componenten die ieder op zich een brandtest hebben doorstaan, geeft immers niet de garantie dat de totale constructie aan de brandwerend­heidseisen voldoet. Met een paar simpele tips is eenvoudig te achterhalen of dit zo is:
  • Check bij de keuze van installatiedozen of deze getest zijn met het type holle wand dat toegepast wordt. Dit is vast te stellen door een testrapport van zowel de wand- als inbouwdoosfabrikant op te vragen. 
  • Controleer ook of aan de toepassingsgebieden die in de testrapporten staan, voldaan wordt.
  • Als bij de inbouw van het schakelmateriaal alle aanbevelingen opgevolgd worden, verzekert men zich ervan dat de brandwerendheid van de wand voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.

Overige aandachtspunten
Naast de combinatie van wand en inbouwdoos, is het ook belangrijk om te kijken naar het type gips­­plaat dat toegepast wordt. De A-plaat is de meest gebruikte en goedkoopste variant. Deze is als dubbele beplating voor 60 minuten brandweren­de wanden vaak al toereikend. Bij dit type plaat is het wel zo dat wanneer je daar een verzwakking (plaatsen van de doos) in aanbrengt, het al heel snel moeilijk wordt om aan de eisen te voldoen. Dat is dan ook de reden dat veel meetrapporten uit het verleden alleen maar verwezen naar de verbeterde brandwerende uitvoering (F-plaat). Daarnaast bestaan er ook nog hardere platen zoals de Diamond Board van Knauf. In de praktijk echter blijft de A-plaat populair als economische keuze en bij de ontwikkeling van de nieuwe ABB-inbouw­dozen is hier rekening mee gehouden. Zo is de combinatie tussen inbouwdoos en A-gipsplaat uitgebreid getest door een onafhankelijk laboratorium. Dat maakt het werken met de vernieuwde brandwerende hollewanddozen van ABB een stuk gemakkelijker. 

Meer weten