Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Veilig aansluiten van PV-installaties

Voorkom brandgevaar door onveilige aansluiting zonnepanelen

Marcel Wennekes, o.a. voorzitter van de NEN-normcommissie voor meterruimten, signaleert een toegenomen aantal onveilige aansluitingen van zonnepanelen op de meterkast. Door parallelle invoeding van netstroom en zonnepanelen, kunnen consumenten onbewust de maximale stroomsterkten overschrijden en hun installatiekast overbelasten. Dit heeft potentieel brand tot gevolg. Een oproep aan de branche om je goed te laten informeren over de regels en werkwijze bij zonnepanelen en nauwkeurig te werk te gaan.

In een recent interview op radiozender BNR en in Installatiejournaal doet Marcel Wennekes zijn bevindingen uit de doeken. Wat is er aan de hand?

De energievraag verandert
De markt is aan het veranderen. Met de komst van zonnepanelen, aansluitingen voor warmtepompen en elektrische auto’s, verandert onze kijk op verdelers en de manier waarop we omgaan met gelijktijdigheid in stroomwaarde. Wij zijn immers niet gewend dat er langdurig stromen lopen die (bijna) gelijk zijn aan de maximale stroomwaarde van de beveiligingscomponenten. Dat alles leidt ertoe dat de huidige ontwerpregels en de daarbij behorende testmethodes niet meer voldoen..

Parallelle invoeding van een PV- installatie
De stroom die een verdeelinrichting mag voeren, wordt bepaald door de fabrikant. Bij producten van ABB vind je deze waarde terug op het capaciteitsmerk dat zich op of in de kast bevindt. In de meeste gevallen is dit: 1 x 40A of 3 x 25A. Dit houdt in dat de totale stroom die door de verdeler loopt niet meer dan die betreffende waarde mag zijn. In het geval van een 40A-verdeler, is dit dus in totaal 40A, bijvoorbeeld 25A vanuit het net en 15A vanuit een zonnepaneel.

De huidige praktijk
In de praktijk is een installatiekast voor woningen uitgelegd voor een aantal afgaande groepen om de belastingen te kunnen voeden. Daarnaast is het altijd al zo geweest dat de optelsom van alle stroomwaardes van de afgaande groepen veel hoger ligt dan de maximale stroom van de voorliggende hoofd- of aardlekschakelaar. Het plaatsen van vier 16A-automaten achter een 40A-aardlekschakelaar is toegestaan. Hier zou theoretisch dan ook 64A doorheen kunnen lopen. Uiteindelijk is het de beveiliging van de netbeheerder die de stroom beperkt tot 25, 35 of 40A, waardoor alle componenten in de installatiekast goed beveiligd zijn.

Gelijktijdigheid
Consumenten zijn zich over het algemeen niet bewust zijn van de gelijktijdigheidsregels. Neem bijvoorbeeld een zonnige kerstdag. De ovens gevuld met kalkoen, fornuizen en bijverwarmingen kunnen ertoe bijdragen dat de gebruikelijke gelijktijdigheidsregels niet opgaan, zodat uiteindelijk de hoofdbeveiliging van de netbeheerder aangesproken wordt. Geen probleem zonder een PV-installatie. Wordt er echter extra PV-vermogen toegevoegd, dan kunnen de aardlekschakelaars een te hoge stroom te verwerken krijgen, met alle gevolgen van dien.

Overbelasting
In bovenstaand voorbeeld is de beveiliging van de netbeheerder niet meer toereikend. Het is dan ook belangrijk dat bewoners hiertegen beschermd worden. Bijvoorbeeld door de installatiekast uit te leggen voor de maximale stroom die intern kan gaan lopen, ongeacht waar deze stroom vandaan komt.

Meer weten over het veilig aansluiten van PV Panelen in de installatiekast? Bezoek de kennismiddagen van Installatiejournaal op 1 oktober en 12 oktober. Aanmelden kan hier! 

Tips

  • De maximaal toelaatbare stroom van de verdeler is afhankelijk van de totale warmtedissipatie van de interne componenten en bedrading. Deze maximale toelaatbare stroom is vermeld op het capaciteitsmerk in de kast of op het deksel van de kast.
  • Als installaties meerdere energiebronnen hebben, dienen de componenten en bedrading op de interne stromen in de verdeler te worden aangepast. 
  • 3-fasen-installaties zijn eenvoudiger te realiseren en hebben overwegend een veiliger stroomverdeling

Spreek met onze expert

Marcel Wennekes
Global Product Manager  
BS Distribution Enclosures
Mobile +31 651 230 763
Emaill: marcel.wennekes@nl.abb.com