Waarom inspectie en onderhoud

Gezond verstand
Om de veiligheid van bezoekers of gebruikers bij calamiteiten te optimaliseren, dient u noodverlichting te onderhouden. Noodverlichtingsinstallaties zijn aan veroudering onderhevig, waardoor onderhoud vanzelfsprekend nodig is. Denk hierbij aan uw auto of CV installatie, onderhoud is een basisvoorwaarde voor optimale prestatie.

Wettelijke verplichting
Dat onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie verplicht is, is ook wettelijk bepaald. Als eigenaar of gebouwbeheerder is het simpelweg niet genoeg om de noodverlichting alleen op te hangen. Dit wordt in zowel wetgeving als normering benoemd:

  • Burgerlijk Wetboek: de zorgplicht van de werkgever richt zich op de veiligheid van de werkomgeving. In het kader hiervan moet de werkgever de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer tijdens het werk schade lijdt. Eventuele schadeplicht kan een werkgever voorkomen als hij kan aantonen dat de zorgplicht is nagekomen. Of indien de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer.
  • Bouwbesluit 2012 specificeert de zorgplicht in artikel 1.16 specifiek voor aanwezige installaties. Dit omvat zowel het functioneren als adequaat beheren, onderhoud en controleren van installaties, zodanig dat er geen onveilige situaties ontstaan.
  • NEN-EN 50172, deze norm geeft toelichting op inspectie, onderhoud en het logboek
  • ISSO-publicatie 79 inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties, deze publicatie omschrijft hoe op uniforme wijze de functionaliteit van de noodverlichtingsinstallaties door inspectie en onderhoud kunnen worden gewaarborgd.
Select region / language