Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Uniforme artikelclassificatie met ETIM

ABB maakt actief gebruik van ETIM (Europees Technisch Informatie Model) voor uniforme classificatie van haar artikelbestand. Door middel van een eenduidige indeling van producten in verschillende artikelklassen en het vastleggen van de selectieve producteigenschappen in de klasse wordt zoveel mogelijk standaardisatie binnen de branche nagestreefd. De ETIM artikelclassificatie maakt het mogelijk om op een standaard manier productgegevens en handelsgegevens te identificeren en elektronisch uit te wisselen tussen de diverse handelspartijen.

Bekijk ook de video waarin ABB en Wavin de toegevoegde waarde van ETIM toelichten.


ETIM-MC: efficiënter en kostenbesparend samenwerken
Als groot voorstander van ETIM-MC, de classificatiestandaard om te kunnen rekenen en tekenen, voegen wij de benodigde parameters toe aan onze producten. Met ETIM-MC is de 3D-informatie uniform, waarmee misverstanden en fouten worden voorkomen. Bovendien krijgt u betere 3D-weergaves en hoeft u de objecten niet zelf verder uit te werken. Dat scheelt u veel tijd en kosten. Zo werken we integraal samen om te kunnen Bimmen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling e-Business.

Neem contact met ons op

Afdeling e-Business
E-mail: ebusiness@nl.abb.com

Overige categorieën