ABB maakt fabriek en kantoor in Ede CO2-neutraal

  • CO2-uitstoot zal in 2024 volledig nul zijn, waarmee in 5 jaar tijd een vermindering is gerealiseerd van circa 800 ton

  • Besparing 75% energie per kg product door overstap van hydraulische naar elektrische aandrijving van de machines

  • Cruciaal: samenwerking met lokale partners en betrekken eigen personeel

  • Netcongestieprobleem opgelost met energiemanagementsysteem. Hierdoor is uitbreiding binnen de bestaande energiecapaciteit én WKO-opslag mogelijk t.b.v. gasloze operatie 


Mission to Zero

Sinds 2022 zijn de 11.400 m2 grote ABB fabriek, waar jaarlijks miljoenen installatiedozen en duizenden verdeelkasten worden geproduceerd, en het kantoor in Ede CO2-neutraal. Deze stap draagt bij aan een van de duurzaamheidsdoelen van ABB: dat 80% van de (productie)locaties in de wereld in 2030 volledig CO2-neutraal zijn. Dit is de Mission to Zero van ABB. ABB is een voorloper die duurzame oplossingen creëert én zelf toepast. Inmiddels zijn er wereldwijd 12 CO2-neutrale ABB locaties.

Volgens het Klimaatakkoord, moet in 2030 de CO2-uitstoot 51% lager zijn dan die van 1990. ABB doet méér. Al haar (productie)locaties in de wereld zullen in 2030 al volledig CO2-neutraal zijn. Met de praktische ervaring opgedaan bij vestigingen in China, Finland en Duitsland, wordt het concept van ABB’s 'Mission to Zero' in Ede voortgezet. De transformatie wordt gerealiseerd door digitale technologieën te combineren met maatregelen om het energieverbruik te verminderen en door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. 

Monitoren en aansturen in de fabriek

In de fabriek zijn alle 75 machines voorzien van energiemeters. Deze maken het mogelijk om exact het energieverbruik te monitoren in combinatie met ABB Ability en Asset Manager. Zo monitort ABB tot op machineniveau de energie en wordt per batch van producten inzicht verkregen. Ook kijken wij op machineniveau hoe en waar besparingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door temperatuurverlaging in de fabricage. Dit kan het energiegebruik met 30% reduceren.

Alle hydraulische aandrijvingen zijn vervangen door elektrische. Hierdoor wordt bij de fabricage voor elke kilogram product 75% minder energie gebruikt. We zetten automatisering in zowel het productie-, assemblage en verpakkingsproces, zelfrijdende heftrucks en Augmented Reality in om productie en onderhoud zo duurzaam en energie-efficiënt mogelijk te maken. 

Oplossing voor netcongestieprobleem

Door het meten en monitoren met het energiemanagementsysteem heeft ABB het netcongestieprobleem weten op te lossen. Deze energie-efficiëntieslag heeft ABB de afgelopen jaren ca. 20% besparing op energieverbruik opgeleverd. Daardoor is uitbreiding binnen de bestaande energiecapaciteit weer mogelijk. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat ABB dit jaar een Warmte Koude Opslag kan realiseren. Deze installatie verwarmt en koelt gebouwen met bodemenergie. Dit maakt het mogelijk om van het gas af te gaan. Zonder energiemanagement was dit niet mogelijk geweest; inzicht in de energiehuishouding en goed energiemanagement lost (gedeeltelijk) het netcongestieprobleem op. 

 


Gebouwbeheerssysteem

Het vervangen van alle (nood)verlichting door LED zorgt voor een verlaagd energieverbruik met 85 MWh per jaar. De 1.250 zonnepanelen zijn goed voor de opwekking van 213 MWh. Verder wordt volgend jaar een slim gebouwbeheerssysteem aangelegd waarmee bijvoorbeeld de intensiteit van de verlichting aangepast wordt aan de hoeveelheid  zonlicht en dat de verlichting en verwarming alleen inschakelt bij aanwezigheid van mensen in een ruimte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reeds toegepaste intelligente sturingstechnologieën Cylon en KNX.

Duurzaam

ABB heeft in Ede 11 AC-oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor werknemers en bezoekers en 1 DC-snellader. Momenteel is al 25% van het wagenpark elektrisch, een transitie die versneld wordt doorgezet. 

De ingekochte elektriciteit is 100% groen. We compenseren de circa 80.000 m3 gas die nu nog in de fabriek wordt gebruikt, door certificaten van een windmolenpark. Zodra de WKO installatie in bedrijf genomen is en er geen gas meer gebruikt wordt, worden deze certificaten weer verkocht. ABB gebruikt als eerste op de markt gerecyclede kunststoffen bij de productie. Van alle producten die nu de fabriek verlaten, wordt gemiddeld 27% geproduceerd met gerecyclede grondstoffen. 

Al met al hebben we enerzijds energiebesparing gerealiseerd en anderzijds de belasting van onze aansluitcapaciteit efficiënter kunnen benutten. Hierdoor hebben we ruimte gecreëerd om én het aantal machines uit te breiden én te verduurzamen met de realisatie van de WKO-installatie als laatste stap. Door met Liander een capaciteitsbeperkend contract af te sluiten, kunnen we in de daluren zelfs 20% meer vermogen gebruiken. Hier kunnen we op inspelen met het geautomatiseerde productieproces. 

Digitalisering & duurzaamheid: gouden combinatie

De transformatie wordt gerealiseerd door digitale technologieën te combineren met maatregelen om het energieverbruik te verminderen en door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast is sociale innovatie een belangrijke voorwaarde voor succes op het vlak van de energietransitie.

Digitalisering en duurzaamheid gaan hand in hand. Digitalisering versterkt en versnel duurzaamheid. Digitale technologieën zorgen voor data die inzicht geeft in de energiehuishouding. Zo is het mogelijk om op basis van data verwarming, ventilatie, koeling, licht en stroomverdeling slim aan te sturen. Daardoor – en door meer data te combineren – wordt zo min mogelijk energie gebruikt; dat wat wél verbruikt wordt, gebeurt zo efficiënt mogelijk om het totale afgenomen vermogen zo laag mogelijk te houden. 

 

Partners noodzaak

Ondanks alle technologische kennis die ABB in huis heeft, zou dit hele traject zonder partners niet mogelijk zijn geweest. Zij brachten extra technische kennis in, weten ook wat er lokaal speelt en wie je bij een gemeente of provincie moet aanspreken om sneller stappen te kunnen maken. Tijdens onze eerdere Mission to Zero-transformaties hebben we ontdekt dat technologie van vitaal belang is voor het realtime monitoren en beheren van energieverbruik, emissies en kosten, en daarmee voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk van een locatie.

Medewerkers meenemen

Het is belangrijk om vanaf de start alle medewerkers in het proces mee te nemen. Dat creëert draagvlak voor veranderingen en stimuleert dat er sneller wordt meegedacht in betere en praktische oplossingen. Je kunt nu eenmaal niet alles van tevoren uitdenken. In de praktijk kom je hindernissen tegen die misschien niet te voorzien waren. Die moet je wel wegnemen. En daar heb je iedereen bij nodig.

Inzichten

Energiebesparing realiseer je niet alleen. Als bedrijf opereer je in een productketen van toeleveranciers en afnemers. Ook de overheid is een belangrijke partner als het gaat om bijvoorbeeld wet- en regelgeving en (complexe) procedures. Wij delen onze opgedane kennis en leerpunten graag met anderen.

ABB startte in 2022 in Nederland een campagne met de titel ‘Naar zero C02 – Ga je mee?’ Daarmee roepen wij leveranciers, klanten, maar ook andere aanbieders op om mee te denken over de doelstelling om de CO2-uitstoot omlaag te brengen en zoveel mogelijk energieverbruik te reduceren. 

De CO2-neutrale locatie van ABB in Ede kan als blauwdruk dienen voor andere organisaties om 20% van de wereldwijde CO2 uitstoot afkomstig uit de industrie- en productiesectoren te verminderen. De basis hiervoor is inzicht in de energiehuishouding. Verder is het van belang om kritisch naar de bedrijfsprocessen te kijken. Door deze anders in te richten, ontstaat flexibiliteit waardoor verduurzamen binnen de huidige netaansluiting voor veel bedrijven wél mogelijk is. 

Voor de ABB-locatie heeft dit ertoe geleid dat wij onze productiecapaciteit van diverse machines hebben verhoogd van 5x16u per week (80 uur) naar 24x7 per week (168 uur). Onze productiecapaciteit hebben we hierdoor kunnen verdubbelen, maar nog belangrijker: het totale benodigde vermogen in die 80 uur hebben we kunnen uitsmeren over die 168 uur. Waar er normaal 2 ploegen werkten van beide 8 uur, draaien deze machines nu 24/7 onbemand. 

Met het “Mission to Zero” concept ligt er nu een bewezen blauwdruk waarvan we hopen dat deze door andere organisaties wordt overgenomen om 20 procent van de wereldwijde koolstofemissies afkomstig uit de industrie- en productiesectoren te verminderen.

Wilt u uw uitdaging eens bespreken?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

neem contact op met ABB

Gratis stappenplan ‘Slimme en duurzame industriële omgevingen’

In 6 stappen naar een toekomstbestendige productielocatie

De noodzaak voor verduurzaming van industriële locaties is groot. Toekomstbestendige productielocaties anticiperen op de veranderende wet- en regelgeving. Hoe? In dit concrete stappenplan leest u hoe u stapsgewijs toewerkt naar een slimme en duurzame industriële omgeving. Samen buigen we complexe uitdagingen om naar mooie kansen en slimme oplossingen.


  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language