Hightech bescherming voor UNESCO Werelderfgoed

Brandpreventie voor de Dom van Aken

Voor historische gebouwen zoals kerken en kathedralen is brand één van de grootste gevaren. De reconstructiekosten na de schade van de brand in de Notre-Dame in Parijs worden geschat op tientallen miljoenen. Naast deze materiële kosten, zijn ook veel kostbare kunstobjecten en culturele artefacten onherstelbaar verloren gegaan.

De risico’s voor de Dom van Aken

Na de verwoestende brand in de Notre-Dame in april 2019 werden de brandpreventiemaatregelen van de beroemde kathedraal en UNESCO Werelderfgoed in Aken dringend onder de loep genomen, wat leidde tot de installatie van een nieuw systeem dat gebruik maakt van ABB-technologie. De Dom van Aken had eerder alleen een brandalarm in het dakgebint. De gehele kathedraal met al zijn houten banken, altaren en orgel, evenals kunstobjecten en artefacten, bleef daardoor grotendeels onbeschermd. Vanwege het gebrek aan volledige bescherming en de duidelijke brandrisico’s die in Parijs aan het licht kwamen, werd er snel gehandeld.

AFDD van ABB beschermt de hele elektrische installatie

De verantwoordelijke partijen voor het onderhoud van de Dom van Aken kozen voor een innovatief, hightech nieuw brandpreventiesysteem om de 1200 jaar oude pelgrimskerk en de begraafplaats van Karel de Grote te beschermen. Dit omvatte een op AI gebaseerd systeem voor het vroegtijdig detecteren van mogelijke brandbronnen, ter ondersteuning van de volledige renovatie van de gehele elektrische installatie, inclusief de distributiepanelen. Er werden vlamboogdetectoren AFDD (Arc Fault Detection Device) van ABB geïnstalleerd die een mogelijke brand kunnen voorkomen daar waar vlambogen kunnen ontstaan door slechte elektrische contacten.

“Om maximale veiligheid voor de elektrische voorziening in de koepel te garanderen, kozen we voor het betrouwbare AFDD-portfolio van onze langdurige partner ABB,” vertelt Michael Wagner, hoofd van de lokale aannemer Wagner & Müller en verantwoordelijk voor de renovatie.

Elektrische vlambogen: een onderschat risico

“Ons brede AFDD-portfolio verbetert de elektrische veiligheid dankzij automatische detectie van vlambogen. Dit vermindert het risico op een brand in de elektrische installatie,” legt Tim Hippler, een regionale ABB vertegenwoordiger, uit.

Elektrische vlambogen zijn vergelijkbaar met de knetterende vliegende vonken op de bovenleiding van een tram. Deze vlambogen kunnen optreden wanneer er onvoldoende afstand of isolatie is tussen twee elektrische geleiders met verschillend potentiaal. Dit kan ook voorkomen binnen elektrische schakelelementen, als bijvoorbeeld twee contacten niet snel genoeg van elkaar gescheiden worden. Thermische slijtage of onopgemerkte materiaaldefecten kunnen er ook voor zorgen dat de isolatielaag tussen stroomvoerende delen na verloop van tijd zijn isolerende werking verliest. En zelfs wanneer een onopgemerkte vlamboogfout in een defect apparaat niet onmiddellijk een brand veroorzaakt, versnellen de temperatuurpieken de thermische slijtage, wat de veilige en betrouwbare werking van het schakelonderdeel aantast.

Verhoogde veiligheid: analyse van spanning, frequentie en stroom

Meer dan 30% van branden in Europa worden veroorzaakt door de elektrische installatie. Dit maakt permanente preventie over de gehele elektrische infrastructuur essentieel. ABB’s AFDD-technologie analyseert continu frequentie, spanning en stromen om patronen te detecteren die wijzen op gevaarlijke vlamboogvorming. Wanneer dit voorkomt worden de getroffen componenten (AFDD) onmiddellijk uitgeschakeld. Dit vermindert aanzienlijk het risico van brand in de elektrische installatie veroorzaakt door storingen in de installatie. Tegelijkertijd vermindert AFDD de thermische slijtage van kritische schakelcomponenten: dit verbetert niet alleen de betrouwbaarheid, maar verlengt ook de levensduur, wat potentiële kosten in de toekomst bespaart.

Voor de nieuwe installatie in de Dom van Aken kozen de projectplanners verschillende AFDD’s met een geïntegreerde installatieautomaat. Naast het voorkomen van vlamboogfouten, beschermen deze flexibele schakelapparaten ook tegen overbelasting en kortsluiting. Met deze componenten voldoet de klant zowel aan brand- als aan installatiebescherming op een kosteneffectieve manier, zonder de infrastructuur te compliceren. Alle ABB-modellen voldoen aan de internationale norm IEC 62606 en aan de eisen van DIN VDE 0100-420 in de huidige versie.

Het uitvoeren van deze nieuwe installatie startte in de zomer van 2022, en de volledige herinrichting werd in juni 2023 afgerond. ABB’s AFDD-technologie is inzetbaar voor alle Nederlandse kerken, cultureel erfgoed en monumentale gebouwen, net zoals in Aken. Meer weten? Neem dan contact met ons op.
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language