Environmental Product Declarations (EPD)

Weten wat je gebruikt


ABB werkt hard aan verduurzaming van producten en productieprocessen. Om partners en klanten in de gelegenheid te stellen hun voetafdruk te verkleinen, geven we daarom voor onze producten een Verklaring Product-Milieueffect (Environmental Product Declarations, EPD) uit. 

In deze verklaring staan de milieueffecten van het product volgens internationale standaarden beschreven.  

De informatie in EPD's is gebaseerd op analyses die de milieueffecten over de hele levenscyclus van een product kwantificeren, van de winning van grondstoffen tot productie en distributie, tot het einde van de levensduur. Zo bieden EPD's klanten een transparante manier om deze effecten te leren kennen, begrijpen en producten op de markt te vergelijken in milieu-impact. 

Hieronder vindt u de beschikbare EPD's voor producten en oplossingen van ABB. 


ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

EPD's producten


Select region / language