Ograniczniki przepięć

Ochrona urządzeń elektrycznych

Produkty z linii OVR chronią systemy i urządzenia elektryczne przed przejściowymi skokami napięcia i impulsami wywołanymi przez wyładowania atmosferyczne.

Główne korzyści

  • Uziemianie przepięć wywołanych przez piorun (uderzenia pośrednie i bezpośrednie) lub operacje przełączania
  • Ograniczenie szczytowego napięcia do poziomu dopuszczalnego dla urządzeń końcowych
  • Poprawa jakości zasilania i wydłużenie cyklu eksploatacji urządzeń

Cechy charakterystyczne

  • Pełna oferta urządzeń do ochrony przepięciowej dla wszystkich zastosowań: T1, T2, T3, centra danych, zastosowania fotowoltaiczne i autoochrona
  • Pełne wyposażenie: wskaźnik końca cyklu eksploatacji, system rezerwy bezpieczeństwa, styki pomocnicze
  • Oferta dla wszystkich sieci elektrycznych (TT, TNC, TNS, IT)

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Polecane

 

Przegląd produktów

 

Select region / language