Produkty

Trwałość, niezawodność

Wszystkie elementy ABB SIGNAL montowane są w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych oraz w typowych puszkach p/t 60mm z wkrętami lub w puszkach natynkowych z dedykowanymi do nich ramkami. Napięcie robocze elementów wynosi 9,5-28V AC / 9,5-35V DC. Wybrane elementy posiadają pole opisowe do wykorzystania przez użytkownika, np. kasowanie, wezwanie lub numery sal w centralkach.

Elementy systemu są kompatybilne z osprzętem instalacyjnym wybranych serii, np. Basic55, future®linear, solo®, Reflex SI/SI Linear, Busch-axcent®. Ich pokrywy i ramki mogą być więc dostosowane do wystroju wnętrz.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o podstawowych elementach systemu.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Kontrolery (kasowniki)

Untitled12FEH1001
– kasownik przystosowany do obsługi 1 pętli alarmowej, kontrola zasilania pętli alarmowej, podtrzymanie alarmu. Dodatkowe, bezpotencjałowe styki NC i NO do wykorzystania. Podstawowy element sterujący w pomieszczeniu. 1 sygnał z pomieszczenia.

Untitled21FEH1002
– kasownik przystosowany do obsługi 2 pętli alarmowych, kontrola zasilania pętli alarmowej, podtrzymanie alarmu. Dodatkowe, bezpotencjałowe styki NC i NO do wykorzystania. Podstawowy element sterujący w pomieszczeniu. Przykład zastosowania: jeden przycisk kasuje wezwanie z sali a drugi z łazienki.
1 sygnał z pomieszczenia.

Untitled22FEH2001
– Sygnalizator optyczno-akustyczny z funkcją kasownika przystosowany do obsługi 1 pętli alarmowej, kontrola zasilania pętli alarmowej, podtrzymanie alarmu. Dodatkowe, bezpotencjałowe styki NC i NO do wykorzystania. Urządzenie stosowane głównie do sygnalizacji alarmów w centralkach oraz gotowych zestawach FJW1004 dla łazienek dla niepełnosprawnych.
1 sygnał z pomieszczenia.

Lampki (sygnalizatory)

Untitled23FIM1000, FIM1010
– Lampka czerwona lub żółta. Urządzenie stosowane nad drzwiami pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Przykład: czerwona lampka może służyć do sygnalizacji wezwań pielęgniarki, a żółta wezwań lekarza.

Untitled24FIM1200, FIM1210
– Migająca lampka czerwona lub żółta z buczkiem. Uniwersalne urządzenie alarmowe z różnymi ustawieniami:

  • sekwencyjna lampka i buczek (0,3 sek on / 0,3 sek off)
  • sekwencyjna lampka bez buczka (0,3 sek on / 0,3 sek off)
  • ciągłe działanie lampki oraz sekwencyjne buczka (1 sek on / 15 sek off)

Untitled25FIM1100
- Buczek. Uniwersalne urządzenie alarmowe z płynnie nastawianym natężeniem dźwięku oraz ustawianym zworką tonem 200 lub 700Hz. Typowy element sygnalizacji w centralkach.

Untitled26FIM1300
– Numerator standardowo jest element centralki alarmowej, służy do identyfikacji pomieszczeń. Posiada 6 wejść oraz możliwość opisu numerów pomieszczeń. Dla każdych następnych 6 pomieszczeń należy zastosować dodatkowy numerator.

Moduły przekaźnika

Untitled33FIR2000
 – moduł przekaźnika (30 VA/W, 1 A AC/DC) do sterowania innymi urządzeniami. Izolacja przekaźnika nie jest przystosowana do napięcia 230V. Posiada 2 przełączane bezpotencjałowe styki NO i NC.

Untitled34FIR1000
  – moduł przekaźnika (230 V, 2300W) do sterowania innymi urządzeniami, może służyć np. do sterowania oświetleniem w oprawach nadłóżkowych, ogrzewania, itp.. Sterowanie odbywa się za pomocą styku bezpotencjałowego.

Przyciski wzywające

                         Untitled27FAP3002
– Przycisk pociągowy do wywołania alarmu w pomieszczeniach wilgotnych. Posiada linkę oraz przycisk z lampką uspokajającą, informującą pacjenta o uruchomieniu alarmu. Linkę o długości 2,5m można dowolnie skracać. Posiada pole opisowe.

Untitled28FAP3010
– Moduł manipulatora do podłączenia przycisku wezwania w manipulatorze. Istnieje możliwość podłączenia styku zwiernego na zaciski 7 i 8 lub rozwiernego na zaciski 5 i 6. Dwie czerwone diody LED podświetlają pasek opisowy modułu i umożliwiają identyfikację miejsca, z którego nastąpiło wezwanie.

Untitled29FAP2001
– Przycisk z lampką służy do wywołania alarmu. Podświetlenie przycisku umożliwia identyfikację miejsca, z którego nastąpiło wezwanie. Używany także w centralkach do kasowania głośnego alarmu oraz jako kasownik w konfiguracji z sygnalizatorem FEH2001.

Untitled30FAP3011
– Przycisk wyposażony w styk NO, służy do wywołania alarmu. Dodatkowe gniazdo typu JACK 6,3mm stwarza możliwość przyłączenia przycisku manipulatora. Podświetlenie przycisku pełni rolę lampki uspokajającej.

Untitled31FOT3103
– Gniazdo typu JACK 6,3mm służy do podłączenia przycisku manipulatora, nadzorowanego urządzenia medycznego, słuchawek, itp…

th3407
th3407_2
th3407_3


TH3407
– Podstawowy manipulator TH3407 posiada standardowy przycisk wezwania ze stykami NO/NC oraz praktycznym uchwytem do powieszenia na ścianie. Przewody TH3407 nie są zakończone wtykiem. Można je podłączyć do systemu poprzez moduły FAP3010 lub pokrywę maskującą z odciążką 2527-94-507.

Na zamówienie dostępny jest szeroki asortyment manipulatorów, także w wersji do sterowania oświetleniem, z dodatkowymi przyciskami (seria TH3xxx) lub włącznikami (seria TH15xxx). Podstawowe parametry przy wyborze to ilość i rodzaj styków. Sposób podłączenia manipulatorów do odpowiednich układów sterujących oświetleniem należy ustalić na etapie projektowania lub produkcji paneli nadłóżkowych, w uzgodnieniu z ich producentem. ABB dostarcza wyłącznie manipulatory, po wcześniejszym uzgodnieniu odpowiedniego typu. 

W ofercie posiadamy także na zamówienie manipulatory z wtykiem oraz odpowiednie gniazda (do montażu na etapie produkcji). Prosimy o kontakt ws. szczegółowych informacji.
Select region / language