ABB Ability™ Energy and Asset Manager för tillverkning och livsmedelsindustrin

Tillverkare ställs inför oerhörda utmaningar för att hålla sina produktionslinjer på högsta effektivitetsnivå samtidigt som de anpassar sig till föränderliga kundtrender. Även små störningar kan påverka produktion, leveranskedjor och kostnader. Med ABB AbilityTM Energy and Asset Manager kan du:

 • Dra nytta av realtidsdata för att optimera prestanda för all din utrustning och därmed säkerställa tillförlitlighet, maximal produktkvalitet och säkerhet på alla dina anläggningar.
 • Förstå din energiförbrukning på periodbasis, identifiera ineffektivitet och optimera energiförbrukning för att minska kostnader och utsläpp   
 • Minska säkerhetsrisker genom fjärrövervakning av prestandan och förebyggande underhåll

Vill du ha produktinformation eller service?

Boka personlig demo

Kontakta oss och berätta om din verksamhet och utmaningar! Vi hör sedan av oss till dig för ett initialt samtal och utifrån det skräddarsyr vi en demonstration av hur du kan energioptimera din anläggning.

Jag är intresserad av en demo
Optimera utrustningens prestanda
Sänk kostnader och utsläpp
Minska säkerhetsrisker

Aktuellt

Anpassa Energy and Asset Manager efter dina behov

Utvalda widgetar som håller dina produktionslinjer igång samtidigt som de optimerar energi- och resursprestanda.

Energiövervakning
EnPI-övervakning
Prestandaindikatorer
Elkvalitet
Historisk effekt per grupp
Effektfaktor
Hälsoöversikt

Energiövervakning

Widgetfunktionalitet

 • Energiförbrukning per del av verksamhet under specifik period
 • Energiproduktion som del av behov
 • Jämförelseverktyg för energianvändning och kostnader

Tillgängligt i: ABB AbilityTM Energy Manager

EnPI-övervakning

Widgetfunktionalitet

 • Rapportering av energiutnyttjande och energieffektivitet i enlighet med ISO 50001
 • Visar trenden för EnPI (Energy Performance Index), beräknad baserat på de data som infogas med Performance Parameter API
 • Användaren kan välja parameter, grupp, drift (energi eller kostnad) och period.
 • Riktlinje tillgänglig i biblioteket

Tillgängligt i: ABB AbilityTM Energy Manager

 

Prestandaindikatorer

Widgetfunktionalitet

 • Den visar det aggregerade värdet för EnPI (Energy Performance Index), beräknat baserat på de data som infogas med Performance Parameter API
 • Användaren kan välja parameter, grupp, drift (energi eller kostnad) och period.
 • Riktlinje tillgänglig i biblioteket

Tillgängligt i: ABB AbilityTM Energy Manager 

Elkvalitet

Widgetfunktionalitet

 • Ger realtidsdata om strömkvalitetsparametrar kopplade till varje resurs
 • Tillgänglig för Ekip UP, Emax2, Tmax XT om den relaterade programvaran för värdepaket är aktiverad (nätverksanalysator)

Tillgängligt i: ABB AbilityTM Energy Manager 

Historisk effekt per grupp

Widgetfunktionalitet

 • Tillhandahåller aggregering av total aktiv effekt för den valda gruppen och gör det möjligt att jämföra värdena gentemot avtalsenlig kraft

Tillgängligt i: ABB AbilityTM Energy Manager 

Effektfaktor

Widgetfunktionalitet

 • Visar effektfaktorn för en viss grupp av laster under en viss tid

Tillgängligt i: ABB AbilityTM Energy Manager

Hälsoöversikt

Widgetfunktionalitet

 • En samlingsbild av status på utrustningen
 • Visar en utvärdering av produkternas hälsa och rankar statusen enligt ett hälsoindex

Tillgängligt i
: ABB AbilityTM Asset Manager
 

Förenklad energihantering

Övervakning

Visualisera anläggningsdata med förkonfigurerade och anpassningsbara instrumentpaneler och dela dem med teamet

Rapportering

Få schemalagda Excel- och PDF-rapporter med relevant anläggningsinformation

Energirevision

Håll förbrukningen under kontroll, förbättra effektiviteten och övervaka energiprestandaindikatorer

Varningar

Automatisera varningar för att få omedelbar feedback om anläggningens status via e-post eller SMS

Kostnadshantering

Kontrollera energiförbrukning, anpassa din kostnadsplan och visualisera den relativa inverkan på energiräkningen

Övervakning av flera tjänster

Övervaka vatten-, gas-, värme- och strömförbrukning på en enda instrumentpanel

Förenklad resurshantering

Resurstillstånd

Få en allmän överblick över dina resurser efter hälsotillstånd, sortera från dåligt till gott tillstånd, utforska diagnos- och prognosinformation

Händelser och aviseringar

Spåra larm och händelser för din anläggning och ställ in aviseringar till ansvarig personal för att reagera snabbt vid varningar

Resurshantering

Få fullständig synlighet för den installerade basen, från realtidsdata till historiska trender, från hälsoanalys till framtida förutsägande insikter, från dokumentation till enhetsinformation, från händelser till tidigare underhållsaktiviteter

Tillståndsbaserat underhåll

Planera underhåll baserat på förslag som genereras av förutsägande analys

Serviceaktiviteter

Schemalägg och spåra underhållsaktiviteter på resurser för att få full synlighet för resursernas livslängd och prestanda

Rapportering

Generera och schemalägg rapporter om anläggningars och resursers tillstånd och prestanda

Mer information

marketplace-purchase-banner (1)
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language