Markskåp för fiber

Cewe erbjuder ett tålig och beständigt markskåp som lämpar sig utmärkt för installation av fiber i såväl stads- som landsbygdsmiljö.

Produkterna uppfyller de anvisningar som anges enligt Anvisningar för robust fiber v1.2. Bilaga 2: Robusta Nät v1.2.

Minimikrav enligt Anvisningar för robust fiber

  • IP34 eller högre
  • IK10 eller motsvarande
  • Klara korrosivitetsklass C3 i minst 30år
  • Korrosionsskyddande ytbehandling
  • EBR-lås, “Stockholmslås”

Aktuellt

Select region / language