Online-kurs i maskinsäkerhet

Välkommen till utbildning!

Introduktion i maskinsäkerhet

Bygger du maskiner för försäljning eller för eget bruk? Är du användare av maskiner? Arbetar du med automatisering av produktionsanläggningar eller gör du tekniska utvärderingar vid maskinköp?

Oavsett vilket finns behov av att ha kunskap om vilka krav och regler som gäller för maskinsäkerhet och hur de ska tillämpas.  I denna kostnadsfria kurs, i Microsoft Teams, ges en introduktion inom maskinsäkerhet och användbara standarder.

Under ca 1,5 timme kommer vi bland annat lyfta fram:

  • Kort om maskindirektivet samt användning av arbetsutrustning
  • Riskanalys
  • Säkerhet i styrsystem (PL)
  • Verifiering/beräkning av skyddsfunktioner
  • Nödstopp
  • Skyddsavstånd för olika typer av skydd
  • Beräkning av skydsfunktion i FSDT (Functional safety design tool)
  • Förreglingsanordningar för skydd

Datum: Tisdagen den 7 februari, klockan 10:00

Välkommen!

Information om hur ABB hanterar personuppgifter

ABB AB (härefter ABB) kontrollerar hur dina personuppgifter används i enlighet med detta meddelande. Vi använder dina personuppgifter för att planera våra kurser i maskinsäkerhet, baserat på att du anmält ditt intresse för desamma. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra ABB-bolag inom ABB-koncernen, även utanför EU. Dina uppgifter kommer att behandlas med samma höga säkerhet oavsett var inom koncernen de hanteras. Vi behåller dina personuppgifter så länge det fyller sitt syfte och som längst under ett år. Efter den tiden raderar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi samlar in om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på privacy@abb.com. Du når även vårt dataskyddsombud på privacy@abb.com.

Select region / language