Sıfırlama ve başlatma için HMI kullanımı?

Soru: Bir makinenin sıfırlanması ve çalıştırılması için bir HMI kullanılmasına izin verilir mi?

Cevap: Bir makinenin sıfırlanması için ayrı bir buton kullanmanızı ve bu amaçla bir HMI kullanmamanızı öneririz. Başlangıç fonksiyonu için bir HMI kullanmada sorun yoktur. Bunun arkasındaki mantık aşağıda açıklanmıştır.


Sıfırlama

EN ISO 13849 standardında,5.2.2 bölümünde Manuel sıfırlama fonksiyonu tanımlanmıştır

Risk değerlendirmesi ile belirtilirse, stop komutunun iptal edilmesi manuel, ayrı ve kasıtlı bir eylemle (manuel reset) onaylanacaktır.

Bu manuel sıfırlama fonksiyonu:

  • SRP / CS içerisinde ayrı ve manuel işletimli bir cihaz aracılığıyla sağlanacaktır;
  • Sadece tüm güvenlik fonksiyonları ve güvenlik önlemleri mevcutsa sağlanacaktır;
  • Hareket veya tehlikeli durumu kendi başına başlatamayacaktır;
  • Kasıtlı eylemle olacaktır;
  • Kontrol sisteminin ayrı bir başlatmakomutunu kabul etmesini sağlayacaktır;
  • Sadece aktüatörün enerjili (açık) konumundan çıkması ile kabul edilecektir.

Manuel sıfırlama fonksiyonunu yerine getiren emniyetle ilgili parçaların performans seviyesi, manuel sıfırlama fonksiyonu dahil edildiğinde ilgili güvenlik fonksiyonunun gerektirdiği güvenliği azaltmayacak şekilde seçilecektir.
Sıfırlama aktüatörü tehlike bölgesi dışında ve hiç kimsenin tehlike bölgesinde bulunmadığını kontrol etmek için iyi bir görüşün olduğu güvenli bir konumda bulunacaktır.

Ayrı bir cihaz aracılığıyla sağlanacak bir sıfırlama fonksiyonu ile ilgili gereksinimler, HMI bir çok başka fonksiyona sahip olabileceğinden, HMI'ye izin verilmediğini gösterir. Ayrıca sıfırlama yapılırken tehlike bölgesinin iyi görülebilmesi gerekmektedir, bu da HMI için her zaman geçerli değildir. Bu nedenle sıfırlama fonksiyonu için ayrı bir buton kullanmanızı tavsiye ederiz.

Güvenlik fonksiyonunun performans seviyesini azaltmayan sıfırlama fonksiyonunun gereklilikleri, sıfırlama düğmesinin serbest bırakılmasıyla (düşüş tarafı) tetiklenerek gerçekleştirilmelidir; sadece aktüatörü enerjili konumdan ayırmak suretiyle sıfırlamayı kabul etme gereksiniminde de bu görülebilir. Ayrıca sıfırlama butonundan gelen pozitif sinyalin izlenmsini de tavsiye ederiz; bir “hata” olamayacak kadar uzun, sıkışmayacak kadar da kısa olması sağlanmalıdır. Pluto Safety PLC'de bu gereksinimler, sıfırlama ile hazır fonksiyon blokları kullanılarak karşılanmaktadır.

Bir istisna yapmak ve Manuel sıfırlama fonksiyonu için bir HMI kullanmak amacıyla HMI, operatörün tehlike bölgesini iyi görmesini sağlayacak şekilde yerleştirilmeli ve sıfırlama sinyali Pluto Safety PLC'de bir fonksiyon bloğu tarafından işlenmelidir.


Başlatma

Avrupa Makine Direktifi 2006/42/EC’nin 1.2.3 numaralı maddesinde Başlatma ile ilgili

makineyi sadece amaç için sağlanan bir kontrol cihazının gönüllü olarak çalıştırılmasıyla başlatmak mümkün olmalıdır” yazmaktadır.

Bir HMI, tek amacı o olmamasına rağmen, bir makine başlatmak amacıyla sağlanan bir cihaz olarak görülebilir. Ancak Makine Direktifi, ayrı bir cihaz olmasını gerektirmediğinden, başlangıç için bir HMI kullanmada sakınca yoktur.

İlgili bilgiler

Select region / language