Özellikler

Ürün ve aksesuar seçimi ve yapılandırması

 • ABB ürünlerini bilmeyenler için bile sadece teknik özellikleri tanımlayarak basit ve anında seçim ve yapılandırma.
 • Ürün kodu ve açıklaması girilerek ürün arama ve seçimi.
 • Büyük ölçüde zaman tasarrufuyla hali hazırda sonlandırılan ürün yapılandırmalarının değiştirilmesi.

Teklif

 • Ağaç görünümünde ürün gösterimisayesinde kullanıcı metodolojik olarak çalışabilir, ilgili ürünü hemen görüntüleyebilir ve panoları kolaylıkla tanımlayabilir.
 • Kontrolleri kullanarak pratik ve hızlı ürün yönetimi: Kes, Kopyala, Yapıştır, Çoğalt ve Değiştir.
 • Sonraki projeler için yeniden kullanılmak üzere önceden tanımlanmış ürün listeleri oluşturmak için "Sık Kullanılanlar" işlevi.
 • Müşteri kayıtları, indirim profilleri ve fiyat listeleri oluşturmak için kişiselleştirme seçenekleri.
 • Çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak için raporların farklı ayrıntı düzeyleriyle yazdırılması.

Santral yapılandırması ve mühendisliği

 • En karmaşık tasarım aşamalarından birini basitleştirmek ve ürünler, montaj kitleri ve bara sistemleri arasındaki uyumsuzluk hatalarından kaçınmak için, cihaz listesine dayalı otomatik yönlendirmeli tasarım süreci.
 • İlk çözümdeki değişiklikleri hızlandırmak için çeşitli kontroller. 
 • Bara yapılandırması için özel modül kullanılabilirliği.
 • Pano genel boyutunun dikkatli bir şekilde optimizasyonuna izin veren sıcaklık artışı hesaplama fonksiyonu.

Elektriksel boyutlandırma

 • Güç dağıtımı ve komut ve kontrol devreleri ile ilgili olarak, tek hat şemasını çizme kolaylığı.
 • Sektörün standartlarına uygun olarak yük akımları, gerilim düşüşleri, kısa devre akımları hesaplama seçeneği. 
 • Hem teknik hem de ekonomik açıdan optimize edilmiş bir sonuç elde etmek için kabloların boyutlandırılması ve koruma ekipmanının seçilmesi için otomatik işlem.
 • Çeşitli besleme kaynaklarının yönetimi ve çeşitli sistem işletim senaryolarının oluşturulmasıyla garanti edilen esneklik.
 • Kablo korumasının düzgün ve doğrusal kontrolleri ve koruma cihazları arasında koordinasyon için bir eğri çizim modülünün kullanılabilirliği. 
Select region / language