Připojovací balíčky pro ochranná a řídicí relé

Balíčky připojení pro vysokonapěťová relé podporují a usnadňují uvádění do provozu, údržbu, servis a monitorování sekundárních zařízení a jejich procesů v automatizaci rozvodny.

Balíček Connectivity je sada softwaru a informací souvisejících se specifickým ochranným a kontrolním relé. Poskytuje prostředky pro systémové produkty a nástroje pro efektivní propojení a interakci s relé a data pro umožnění efektivního inženýrství systémových produktů.

Rozsah

  •   Připojovací balíčky pro ochranná a řídicí relé

Klíčové výhody

  • Snadné inženýrství a uvedení do provozu pro ochranné a kontrolní produkty ABB
  • Kompatibilní se všemi verzemi a variantami relé

Klíčové vlastnosti

  • Rychlý přístup ke veškeré související dokumentaci k relé

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language