Kontrolní relé vypínacího obvodu SPER 1C1

Průběžné monitorování vypínacích obvodů vypínače a dalších nezbytných řídicích obvodů

Kontrolní relé vypínacího obvodu SPER 1C1 se používá pro dohled nad důležitými řídicími obvody, jako jsou řídicí obvody vypínače a odpojovače a signalizační obvody v silových elektrických instalacích. Obecně je pro každý sledovaný obvod potřeba jedno kontrolní relé. Pokud má být dohlíženo na několik větví obvodu, lze ke stejnému řídícímu obvodu připojit požadovaný počet relé.

SPER 1C1 je mechanicky navržen tak, aby vyhovoval systému COMBIFLEX. Rozsah napájecího napětí relé je 40-265 V DC.

Pokud je požadováno kontrolní nebo na povrch namontované kontrolní relé, viz SPER 1B1 C4.

Rozsah

  • Relé pro dohled nad člověkem nebo záložním okruhem

Klíčové výhody

  • Okamžité informace o poruchách

Klíčové vlastnosti

  • Průběžné monitorování vypínacích obvodů vypínače a dalších nezbytných řídicích obvodů
  • Přednastavená doba provozu zabraňující nežádoucím poplachovým signálům při provozu jističe
  • Indikace provozu relé s LED kontrolkou na předním panelu a výstupním relé
  • Detekuje špatný kontakt, svařování kontaktů a poruchy pomocného napětí v kontrolovaném obvodu

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language