IEC vnitřní uzemňovač EK6

Jsou konstruovány pro vysokorychlostní uzavírání a jsou dimenzovány tak, aby při zavření pod zatížením vedly jmenovitý zkratový proud; jmenovité napětí 12-40,5 kV, zkratový proud do 120 kA

Produktová řada

Uzemňovací spínač EK6 určený pro vedení jmenovitého zkratového proudu při sepnutí při zatížení, jmenovité napětí do 40,5 kV, zkratový proud do 120 kA

Klíčové výhody

 • Snadná aplikace v široké škále konfigurací
 • Schopnost sepnout při vysokých zkratových proudech
 • Připravena inteligentní síť a automatizace sítě
 • Vhodné pro kompaktní nástěnné aplikace
 • Vysoká mechanická odolnost
 • Indikace polohy z ovládacího zařízení

Klíčové vlastnosti

 • Provozní napětí 12 kV až 40,5 kV
 • Krátká doba vydrží proud až 50 kA
 • Až 100 kA poruchová kapacita
 • Kompaktní rozměry
 • Poloha viditelných nožů

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language