Keskijännitetuotteiden tehokkuus- ja optimointipalvelut

Elinkaariauditoinnit sekä DataCare - Datapalvelu suojareleiden datan hallintaan

Sähkönjakelulaitteiden kartoituksella saadaan käytettävyys- ja turvallisuusriskit hallintaan sekä kunnossapito- ja investointisuunnitelmat ajantasalle.

Kartoituksessa käydään läpi asiakkaan laitteet, tarkistetaan niiden huoltohistoria, elinkaaren vaihe sekä arvioidaan nykytila. Tuloksien avulla voidaan luoda huolto- ja kunnossapitosuunnitelma tai päivittää se vastaamaan nykytilaa ja -tarvetta. Lisäksi analysoidaan laitteiden kriittisyys tuotantoprosessissa sekä ympäristö- ja turvallisuusriskit.

Esimerkkejä kartoituksen sisällöstä:

  • Laitekartoitus
  • Kuntokartoitus
  • Perusparannus- ja korvausinvestointisuunnitelma
  • Raportti 

Suojareleiden elinkaariauditointi -palvelu on suojareleiden elinkaarimalliin ja asiakkaan tarpeisiin perustuva asiantuntijalausunto suojareleiden nykytilasta sekä suositeltavista toimenpiteistä releiden elinkaaren eri vaiheissa. 

Auditointiraportti sisältää seuraavat pääkohdat:

  • Suojareleiden elinkaaren tila
  • ABB:n tuki- ja ylläpitopalvelut
  • Elinkaariennuste ja suositeltavat toimenpiteet

Data Care - Datapalvelu on edistyksellinen palvelupaketti, joka tarjoaa ainutlaatuisen asiakkaan tarpeeseen mitoitettavan ratkaisun suojareleiden datan hallintaan.

Palvelun avulla voidaan varmistaa suojareleiden teknisten asiakirjojen säilytys ja saatavuus koko niiden elinkaaren ajan. Datapalvelussa on jäsennelty tallennuspaikka teknisille asiakirjoille, kuten releiden konfiguraatiotiedostoille, ja häiriötallenteille.

Tarvitsetko lisätietoa?

Palvelumme

Loading documents
Select region / language