Is-limiter urządzenie ograniczające prąd zwarcia

Is-limiter ABB spełnia najwyższe wymagania dotyczące wszelkich krytycznych i złożonych zastosowań, rozwiązując problemy zwarć występujące w istniejących i nowych sieciach.

W przypadku projektowania lub zmiany systemów elektrycznych często mamy do czynienia z bardzo wysokimi poziomami prądu zwarciowego. Dotyczy to sieci wysokiego, średniego jak i niskiego napięcia. Zwarcia mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń zainstalowanych urządzeń elektrycznych. Ograniczenie prądu zwarciowego nie tylko chroni instalację elektryczną, lecz także zmniejsza potencjalne zagrożenie dla otoczenia sieci.

Ogranicznik Is-limiter składa się z trzech kompaktowych jednostek (podstawa wkładki, wkładka i przekładnik prądowy), które należy zainstalować w poszczególnych fazach sieci niskiego i średniego napięcia. Zaawansowana jednostka sterująca ogranicznika Is-limiter wykrywa prądy zwarciowe, monitorując nie tylko wartość chwilową prądu, lecz także jego wzrost (di/dt). Pozwala to uniknąć większości niepotrzebnych pobudzeń urządzenia.

Miedziany mostek (główny tor prądowy) wewnątrz wkładki ogranicznika Is-limiter w normalnych warunkach pracy przenosi prąd ciągły. W sytuacji zwarcia jednostka sterująca przesyła polecenie niezwłocznego otwarcia głównego toru prądowego. Prąd zwarciowy przepływa przez bezpiecznik równoległy o wysokiej zdolności wyłączania, który ogranicza prąd zwarciowy podczas pierwszego wzrostu w ciągu mniej niż jedna czwarta cyklu.

Ogranicznik prądu zwarciowego Is-limiter to unikalne rozwiązanie dostępne w formie oddzielnych komponentów i rozdzielnicy poddanej pełnej próbie typu na niskie i średnie napięcie o następujących parametrach pracy: 40,5 kV, 5000 A i zdolności wyłączania 210 kArms

Dlaczego ABB?

 • Niezwłoczne przerwanie prądu zwarciowego przed pierwszą wartością szczytową prądu zapewnione jest w oparciu o ciągłe monitorowanie chwilowych wartości prądu i szybkości wzrostu prądu (di/dt)
 • Indywidualne rozwiązanie – dostępne w formie oddzielnych komponentów i rozdzielnicy poddanej pełnej próbie typu na niskie i średnie napięcie o następujących parametrach pracy: 40,5 kV, 5000 A i zdolności wyłączania 210 kArms
 • Optymalna ochrona dzięki rozbudowanym kryteriom zadziałania gwarantującym minimalną liczbę 
  niepotrzebnych pobudzeń
 • Szczegółowy projekt zgodny ze specyfikacją techniczną opracowaną dla konkretnego zastosowania
 • Selektywność pobudzenia w ustalonych obszarach sieci minimalizuje oddziaływanie na pozostałą, niedotkniętą zwarciem część sieci
 • Selektywność ograniczania prądu zwarciowego w złożonych instalacjach z kilkoma wzajemnie połączonymi ogranicznikami Is-limiter
 • Bardzo duża możliwość dostosowania i elastyczność pozwalają wprowadzać zmiany w instalacji na późniejszych etapach 
 • Doświadczony zespół specjalistów ABB umożliwia realizację wysoce skomplikowanych zastosowań
 • Sprawdzona technologia możliwa do wykorzystania na morzu, w instalacjach morskich i poruszających się statkach, co potwierdzają stosowne certyfikaty

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language