Sensory wnętrzowe kombinowane typu KEVCD

Elektroniczne przekładniki kombinowane (Sensory) oferujące pomiar prądu i napięcia dla zabezpieczeń oraz monitoringu systemów energetycznych średnich napięć do 24 kV, 3200A.

Sensory bazują są na alternatywnej zasadzie działania, zostały wprowadzone, jako następca dla konwencjonalnych przekładników w celu znacznego zmniejszenia rozmiaru, zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia większego poziomu standaryzacji oraz szerszy zakres funkcjonalności.

Sensor prądowy działa w oparciu o zasadę cewki Rogowskiego. Sensor składa się z uzwojenia na rdzeniu powietrznym, odpornego na jakiekolwiek ryzyko nasycenia, gdyż nie jest rdzeniem ferromagnetycznym. Pomiar jest liniowy w całym zakresie.

Sensory napięciowe działają w oparciu o dzielnik rezystancyjny. Sensor ten nie ulega nasyceniu i jest liniowy w całym zakresie pomiarowym. Sygnał wyjściowy jest napięciem, które jest proporcjonalne do wartości napięcia pierwotnego.


Parametry znamionowe:
KEVCD A   80 - 1250 A, 6 - 24 kV
KEVCD B  1250 - 3200 A, 6 - 24 kV
 
Zastosowanie:
Rozdzielnice izolowane powietrzem rozdziału pierwotnego i wtórnego (AIS)
Producent sprzętu finalnego (Original Equipment Manufacturer - OEM)


Dlaczego ABB?

  • Wysoka dokładność
  • Wysoka liniowość
  • Duży zakres dynamiczny
  • Nie ulega zjawisku ferrorezonansu
  • Małe wymiary, niska waga

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language