Rozłączniki bezpiecznikowe napowietrzne

Rozłączniki bezpiecznikowe do zabezpieczania nadprądowego w napowietrznych sieciach rozdzielczych do 38 kV dla ANSI, IEC oraz norm australijskich

ABB ma długą historię zapewniając bezpieczną, niezawodne zabezpieczenie nadprądowe dla systemów dystrybucyjnych z wymiennymi i niewymiennymi rozłączniki bezpiecznikowe, które również wykonują operacje jak rozłączniki napowietrzne.

Konstrukcja rozłącznika bezpiecznikowego jest dostępna z izolatorami z porcelany, gumy silikonowej lub polimeru. Polimer i kauczuk silikonowego rozłączników bezpiecznikowych są w stanie pracować w warunkach dużych narażeni na czynniki zewnętrzne, w tym ekstremalne zimno, gorąco, przy brzegu morza i dla ciężkich zanieczyszczeń.

Dlaczego ABB?

  • Zapewnia widoczne ślady działania bezpieczników i dobrze widoczne miejsce przerwy dla personelu obsługi
  • Kombinacja cutout / ogranicznik przepięć oraz wyłączanie prądu obciążenia
  • Użyta najnowsza technologia ABB powoduje, że „cutouts” nie ulega pęknięciom czy uszkodzeniom pojawiającym się pod wpływem naprężeń
  • Cutouts ABB są tak trwałe, że posiadają one bezprecedensową 10-letnią gwarancję

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasz oferta

Showing offering for:

Dowiedz się więcej

Loading documents
Select region / language