Zabezpieczenie generatorów i połączeń sprzęgających REG615 IEC

Kompaktowe zabezpieczenie generatorów i wielofunkcyjne zabezpieczenie połączeń sprzęgających dla wytwarzania energii elektrycznej

REG615 to przekaźnik przeznaczony do generatorów i połączeń sprzęgających, który realizuje funkcje zabezpieczeniowe, sterujące, pomiarowe i nadzorcze generatorów i połączeń sprzęgających w rozproszonych jednostkach wytwórczych w publicznych i przemysłowych energetycznych systemach rozdzielczych.  

REG615 jest dostępny w trzech standardowych konfiguracjach, z których dwie zostały zaprojektowane specjalnie dla generatorów energetycznych, a jedna dla połączeń sprzęgających. Jako zabezpieczenie generatorów REG615 oferuje pełną ochronę zarówno w trakcie rozruchu, jak i normalnej pracy, zarówno dla generatorów, jak i silników napędzających, zwykle w małych i średnich zakładach wytwarzania energii elektrycznej z napędem dieslowskim, gazowym, hydroelektrycznym oraz w elektrociepłowniach.

Jako zabezpieczenie połączeń sprzęgających, REG615 pozwala zapewnić stabilność i niezawodność pracy sieci, w systemach, w których rośnie wielkość oraz liczba rozproszonych jednostek generacyjnych bezpośrednio podłączonych do sieci. REG615 nieprzerwanie monitoruje rozproszone generatory energetyczne, takie jak np. farmy solarne i wiatrowe, zarówno w celu określenia czy i kiedy odłączyć je od sieci energetycznej, jak również wykrywania pracy wyspowej względem sieci. 

REG615 w pełni obsługuje standard IEC 61850 w zakresie komunikacji i interoperacyjności automatyki stacyjnej, w tym standard IEC 61850-9-2 LE oraz Wydanie 2, oferując istotne korzyści pod względem rozszerzonej interoperacyjności. REG615 obsługuje także protokół rezerwowania równoległego (PRP, Parallel Redundancy Protocol) i protokół wysokodostępnego rezerwowania ciągłego (HSR High Availability Seamless Redundancy), wraz z protokołami DNP3, IEC 60870-5-103 i Modbus®. Przy zastosowaniu adaptera SPA-ZC 302 możliwe jest także korzystanie z protokołu Profibus DPV1.   

REG615 należy do rodziny produktów Relion® firmy ABB i jest częścią serii przekaźników zabezpieczających i sterujących o symbolu 615.

 

Dlaczego ABB?

  • Wysuwna konstrukcja modułowa zapewnia szybki montaż i testowanie
  • Szeroka gama funkcji zabezpieczających zarówno dla generatorów synchronicznych, jak i dla połączeń sprzęgających rozproszonych jednostek generacyjnych
  • Gotowe standardowe konfiguracje umożliwiają szybkie i łatwe przygotowanie do pracy oraz dostosowanie funkcji do indywidualnych potrzeb
  • Bogaty wybór zabezpieczeń generatorów, w tym 100% ziemnozwarciowe stojana, różnicowe generatora oraz zabezpieczenie dla pracy asynchronicznej
  • Zaawansowane zabezpieczenie połączeń sprzęgających spełniające najnowsze wymogi instrukcji ruchu i eksploatacji sieci energetycznych pod względem podwyższonej stabilności i niezawodności sieci
  • Obsługa standardów IEC 61850 Wydanie 2 and Wydanie 1, w tym komunikacja HSR i PRP, GOOSE oraz IEC 61850-9-2 LE dla komunikacji przy mniejszej ilości przewodów i zapewnieniu nadzoru
  • IEEE 1588 V2 dla synchronizacji czasowej o wysokiej dokładności i maksymalnego wykorzystania komunikacji Ethernet na poziomie wewnątrzstacyjnym
  • Duży wyświetlacz graficzny przedstawiający skonfigurowane przez użytkownika schematy jednokresowe, dostępny lokalnie lub poprzez panel operatorski działający na zasadzie przeglądarki internetowej

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language