Zabezpieczenie i sterowanie generatorów REG630 IEC

REG630 to wielofunkcyjny przekaźnik przeznaczony do zarządzania pracą generatora, który realizuje funkcje zabezpieczeniowe, sterujące, pomiarowe i nadzorcze małych i średnich generatorów energetycznych oraz bloków generator-transformator w publicznych i przemysłowych energetycznych systemach rozdzielczych.

REG630 należy do rodziny produktów Relion® firmy ABB i jest częścią serii produktów o symbolu 630. Przekaźniki serii 630 charakteryzują się funkcjonalną skalowalnością i elastyczną konfiguracją. REG630 realizuje funkcje głównego zabezpieczenia generatorów synchronicznych i zapewnia zabezpieczenie w trakcie rozruchu oraz normalnej pracy zarówno dla generatorów, jak i silników napędzających. REG630 zwykle jest stosowany w małych i średnich elektrowniach z napędem dieslowskim, hydroelektrycznym lub parowym, a także w elektrociepłowniach.

Podstawowa konfiguracja przekaźnika przeznaczona jest dla bezpośrednio podłączonych bloków generatorowych i może być w ten sposób wykorzystywana, albo w prosty sposób dostosowana do specyficznych wymagań konkretnego zastosowania dzięki możliwości dowolnego wyboru funkcji.

REG630 może być stosowany w układach z pojedynczymi szynoprzewodami albo z podwójnymi szynoprzewodami, z jednym lub dwoma wyłącznikami i wieloma aparatami łączeniowymi. Obsługuje on także znaczną liczbę odłączników i uziemników o napędzie ręcznym i silnikowym. REG630 może zatem być stosowany do sterowania różnego typu rozdzielnic.

REG630 jest w pełni zgodny z wymogami normy IEC 61850 w zakresie komunikacji w stacjach elektroenergetycznych w odniesieniu do komunikacji zarówno pionowej, jak i poziomej, w tym korespondencję GOOSE przy użyciu sygnałów binarnych i analogowych. REG630 obsługuje także protokoły komunikacyjne DNP3 (TCP/IP) i IEC 60870-5-103 (szeregowy). Obsługiwane protokoły komunikacyjne, w tym IEC 61850, umożliwiają płynne realizowanie połączeń z różnego rodzaju elementami automatycznej aparaturą stacji i systemami SCADA.

 

Dlaczego ABB?

       
  • Elastyczny przekaźnik zabezpieczenia generatora dla generatorów synchronicznych
  • Zabezpieczenie różnicowe, zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym stojana dla 3. harmonicznej, zabezpieczenie dla mocy zwrotnej i szerokie zabezpieczenie dla połączeń sprzęgających w rozproszonych systemach generacji energii elektrycznej
  • Sterowanie dwoma wyłącznikami oraz w sumie ośmioma odłącznikami i uziemnikami
  • Duża dowolność konfigurowania funkcji odpowiada wymaganiom specyficznych zastosowań
  • Duży, zintegrowany lub oddzielny panel operatorski
     

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language