Modernizacja wyłączników średniego napięcia

Zmodernizuj swoje rozdzielnice z najnowszą technologią, minimalizuj czas transformacji oraz czas przestoju produkcji, obniżaj koszty inwestycji poprzez unikanie okablowania stacji i prac budowlanych oraz zminimalizuj straty w produkcji.

Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu ABB w danym kraju, aby poprosić o rozwiązanie modernizacji dla wyłączników SN produkcji ABB oraz starszych marek (ASEA, BBC Brown Boveri, Calor Emag, SACE, Stromberg, Gardy, EJF, ITE, ZWAR, LK NES, Reyrolle, Westinghouse) oraz wielu innych producentów.

Poniżej przestawione są podstawowe informacje niezbędne dla przeprowadzenia standardowego rozwiązania modernizacyjnego:

  • Dane techniczne i numer seryjny z tabliczek znamionowych
  • Zdjęcia ze wszystkich czterech stron
  • Zdjęcie przedziału wyłącznika
  • Istniejący schemat pola
  • Dane generatorów lub transformatorów zasilających
  • Typ i dane odbiorów modernizowanego pola

Nasza oferta

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Sprawdź dostępność standardowych rozwiązań modernizacyjnych dla wyłączników

Dowiedz się więcej [EN]

Oferta powiązana

Select region / language