TruckMaster – Zdalnie znaczy bezpiecznie

TruckMaster to przenośny pilot zdalnego sterowania do realizacji zdalnych operacji łączeniowych wyłączników, oferując nowy poziom bezpieczeństwa dla operatorów SN.

Łuk elektryczny może wystąpić z wielu powodów, takich jak błąd człowieka lub wadliwe połączenie. Wypadki występują dość rzadko, ale gdy się zdarzą to ich konsekwencje mogą być bardzo poważne. Operatorzy są zawsze narażeni na to ryzyko podczas prac wokół rozdzielnic sklasyfikowanych jako bez ochrony łukowej lub pracy na sprzęcie przy drzwiach paneli łukoochronnych sklasyfikowanych jako otwarte.
Utrzymanie bezpiecznej odległości między personelem a sprzętem w czasie operacji łączeniowych, zapewnia najbardziej skuteczną metodę unikania wypadków, poprzez trzymanie ludzi w bezpiecznej odległości.

ABB proponuje dwie opcje:
   • Zintegrowany z nowymi standardami wyłącznik SN, jako część nowej rozdzielnicy lub rozwiązań retrofitowych.
   • TruckMaster urządzenie przenośne, nadaje się do przebudowy i modernizacji pól z wyłącznikiem wysuwnym.

Konstrukcja TruckMaster integruje przenośny sterownik zewnętrzny sterowany przez operatora za pośrednictwem zdalnej konsoli.
Jeden przenośny sterownik oraz odpowiednia konsola są wymagane w rozdzielni do realizacji zdalnych operacji po prawidłowym ustawieniu urządzenia dla każdego panelu.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Dowiedz się więcej

Oferta powiązana

Select region / language