Zdalne monitorowanie pracy urządzeń

MyRemoteCare to rozwiązanie firmy ABB, umożliwia ono użytkownikom oraz zespołom serwisowym prowadzenie stałego nadzoru nad stanem i wydajnością wyłącznika oraz ciągłą obsługę stosownych ostrzeżeń i błędów.

MyRemoteCare umożliwia personelowi technicznemu ABB dobieranie najbardziej odpowiedniego sposobu i czasu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych. Takie podejście sprzyja zapobieganiu awariom, jak również dokładnemu planowaniu działań prewencyjnych wykraczających poza czysto harmonogramowe czynności serwisowe.

Rozwiązanie MyRemoteCare gromadzi informacje diagnostyczne pochodzące z wielu źródeł: inteligentnych urządzeń elektronicznych, inteligentnych wyłączników, czujników i zintegrowanych systemów diagnostycznych. W przypadku braku takich urządzeń firma ABB oferuje rozwiązanie MySiteCare: uniwersalne urządzenie do monitorowania i diagnostyki wyłącznika.

 

Dlaczego ABB?

  • Optymalizacja harmonogramów przeglądów
  • Wydłużony czas pracy i bezpieczeństwo
  • Zredukowane koszty eksploatacji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language