I​s-begränsare, den ultrasnabba lösningen för hantering av kortslutningsström

Världens snabbaste utrustning för begränsning och brytning av kortslutningsström. Upptäcker och begränsar en kortslutningsström innan den når maxnivå.

Vid kortslutningsfel kommer denna snabba brytare att utlösa en liten laddning som öppnar huvudledaren som leder höga strömmar under normal drift. Kortslutningsströmmen kommuterar till en parallell säkring med hög brytförmåga som begränsar den stigande kortslutningsströmmen på extremt kort tid.

Is-begränsaren är en unik lösning som begränsar kortslutningsströmmar upp till 210 kA rms och klarar driftströmmar upp till 4 000 A. Det breda användningsområdet upp till 40,5 kV inkluderar strömförsörjning, industriapplikationer, specialapplikationer som plattformar, oberoende kraftproducenter eller applikationer med ultrasnabba brytningskrav.  
 
Genom att överväga användning av Is-begränsaren tidigt i konstruktionsfasen eller när man bygger ut ett befintligt system kan Is-begränsaren skapa tekniska och ekonomiska fördelar.

Varför ABB?

  • Inget behov av att uppgradera överlastade system (med avseende på kortslutningsströmmar)
  • Optimal lösning vid integrering av en ny generator i befintliga system, t.ex. miljöanpassade lösningar
  • Teknisk lösning för att hantera kortslutningsströmmar över kända standardnivåer
  • Flera fullt belastade undersystem (fullt belastade med avseende på kortslutningsströmmar) kan anslutas
  • Kan användas i applikationer där ultrasnabb brytning krävs

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar